5 روش موثر در يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي

 5 روش موثر در يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي

اولين قدم براي يادگيري زبان انگليسي ، ثبت نام در يك موسسه زبان انگليسي است.. يكآموزشگاه زبان كه اساتيد حرفه اي و مجربي داشته باشد. البته قبل از هرچيزي بايد هدف خود را از يادگيري زبان مشخص كنيد.

شركت در آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي از اصليترين اهداف افراد براي يادگيري زبان انگليسي است. بهترين موسسه زبان انگليسي با بهترين دوره هاي زبان انگليسي داراي ويژگي هايي است كه درباره آن در مقاله هاي قبلي صحبت شده است.

يادگيري زبان بخش هاي متنوع و مختلفي دارد كه مشخصا هر كدام مكمل ديگري است. مكالمه زبان انگليسي و گرامر زبان انگليسي هر دو داراي بخش هاي جداگانه اي براي يادگيري است اما بهتر است هر دو را با هم و در كنار هم پيش ببريد و از بهترين آموزشگاه زبان انگليسي كمك بگيريد.

براي شركت در آزمون هاي مختلف زبان انگليسي بهتر است تمام بخش ها را به خوبي ياد بگيريد و آماده باشيد. دوره هاي زبان انگليسي را بگذرانيد و در محيطي باشيد كه اكثر افراد انگليسي صحبت ميكنند.

 

اصطلاحات زبان انگليسي از بخش‌هاي جدانشدني و غيرقابل انكار مكالمات روزمره و رايج زبان انگليسي است. يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي به زبان آموز كمك مي‌كند تا بتواند در بيان منظور و مفهوم دقيق صحبت‌هاي خود، به صورتي كارا و موثر عمل كند.

روش‌هاي مختلفي براي آموزش و يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي وجود دارد كه از جمله آن‌ها مي‌توان به، مكالمه با انگليسي زبانان، گوش دادن به راديوي انگليسي، تماشاي فيلم هاي دوزبانه، مطالعه‌ي متون عمومي، و يادگيري از طريق تصاوير اشاره كرد.

اصطلاحات زبان انگليسي را بشناسيم، ياد بگيريم و در موقعيت‌هاي مناسب به كار ببريم

قبل از شروع بحث، با چند سوال شروع ميكنيم؛

اصطلاحات زبان انگليسي را مي شناسيد؟

آيا به كاربرد اين اصطلاحات توجه كرده‌ايد؟

آيا تاكنون به فكر يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي افتاده‌ايد؟

اصطلاح چيست؟

اصطلاحات زبان انگليسي با لفظ Idiom شناخته مي‌شود و عبارت شبه جمله‌اي است كه معني آن چيزي غير از معني كلمه به كلمه‌ي تشكيل دهنده‌ي كل عبارت است. اصطلاح در تمامي زبان‌هاي دنيا وجود دارد و لزوم استفاده از آن‌ها در مكالمات روزمره، رسمي و غيررسمي، غير قابل انكار است.

اصطلاحات، براي اشاره‌ي غيرمستقيم به يك موضوع خاص، بيان مطلبي با گوشه و كنايه و توضيح بيشتر جملات گفته شده، بكار برده مي‌شود. اصطلاحات موجب زيباتر شدن و جلوگيري از يكنواختي مكالمه و به نوعي باعث تنوع بخشيدن به كلام مي‌شود. شمار اصطلاحات زبان انگليسي به بيش از 25000 هزار عبارت مي‌رسد.

از آنجايي كه در بسياري از منابع آموزشي، سرفصل “عبارات و اصطلاحات زبان انگليسي” به فراموشي سپرده شده‌است، كمتر زبان‌آموزي را مي‌بينيم كه با اين مبحث آشنايي كافي داشته‌باشد. در صورتي‌كه يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي، از ملزومات يادگيري بهينه‌ي زبان است.

چرا بايد اصطلاحات زبان انگليسي را ياد بگيريم؟ 

آنچه در منابع مختلف از زبان انگليسي ياد مي‌گيريد، مجموعه‌اي از تئوري‌هاست كه تا وقتي به كار برده نشود، چيزي جز انبوهي از آموخته‌ها نيست. زبان انگليسي در كتب با زبان انگليسي در دنياي واقعي، بسيار متفاوت است. يكي از دلايل اين تفاوت، اصطلاحات و عباراتي است كه در فرهنگ كشور ميزبان جا افتاده است و در مكالمات رسمي و غيررسمي استفاده مي‌شود. مكالمه‌اي كه در آن از عبارات و اصطلاحات استفاده نشود، مكالمه‌اي ساده و ابتدايي است.

بدون شك در زبان انگليسي، همچون ساير زبان‌هاي دنيا، اصطلاحات و عبارات عاميانه‌ي بسياري وجود دارد كه بكار بردن آنها، به مكالمه‌ي  بهتر و سليس تر، كمك مي‌كــند. اصطلاحات هر زبان، باعث ارسال دقيق‌تر منظور و مفهوم كلام مي‌شود. به عبارت ديگر، گوينده براي آنكه منظور صحبت خود را دقيق تر برساند، از يك عبارت كنايه‌اي استفاده مي‌كند.

فردي كه به تازگي وارد زبان دوم مي‌شود، لازم است از همان ابتداي آموزش لغات و گرامر، اصطلاحات و عبارات ايهامي و ضرب المثلي را نيز ياد بگيرد. يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي موازي با آموزش مكالمه، لغات و گرامر، باعث مي‌شود فرد بتواند جايگاه درست به كار بردن عبارات و اصطلاحات را يادگرفته و حين مكالمات خود از آن‌ها استفاده كند. به اين ترتيب به تدريج مكالمه‌اي نزديكتر به مكالمات رايج و روزمره‌ي انگليسي انجام مي‌دهد.

نكته‌ي مهم ديگر اين است كه برخي اصطلاحات، از نظر گرامري درست نيستند اما به صورت شبه جمله، در مكالمات روزمره استفاده مي‌شود. بنابراين لازم است زبان‌آموز آن‌ها را از پيش شناخته و سعي در ترجمه‌ي لغت به لغت آن عبارت نداشته‌باشد؛ در غير اينصورت به معني درست و كاربردي نمي‌رسد.

در صورت يادگيري عبارات عاميانه و اصطلاحات زبان انگليسي باعث مي‌شود كه شما :

مكالمه‌هايتان، طبيعي‌تر به نظر برسند.

به صورت پيشرفته‌تر و روان تر صحبت كنيد.

راحت‌تر بتوانيد به زبان انگليسي صحبت كنيد.

كاربرد اصطلاحات رسمي و غيررسمي را بشناسيد و بتوانيد آن‌ها را به درستي و در موقعيت‌هاي مناسب به كار ببريد.

بتوانيد يك متن انگليسي را روان‌تر و دقيق‌تر به زبان فارسي ترجمه كنيد.

چگونه اصطلاحات زبان انگليسي را بشناسيم؟

همانطور كه گفته شد معني  عبارات عاميانه و اصطلاحات زبان انگليسي، با معني جداگانه‌ي كلمات آن عبارت، يكسان نيست. بنابراين چنانچه با عبارتي مواجه شديد كه با ترجمه‌ي كلمات آن به معني متناسب با جمله نرسيديد، بدانيد كه بايد معني آن عبارت را در ميان اصطلاحات بيابيد.

بسياري از عبارات عاميانه و اصطلاحات زبان انگليسي، از لحاظ گرامري داراي قاعده‌اي نيستند. بنابراين با مشاهده‌ي آن‌ها مي‌توان حدس زد كه عبارتي اصطلاحي است؛ و ميبايست در كتاب راهنما يا ديكشنري مرتبط با اصطلاحات زبان انگليسي، به دنبال معني آن باشيد.

روش هاي يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي؛

زبان انگليسي از مهارت‌هاي مختلفي تشكيل شده‌است كه يادگيري هر مهارت، روش و منابع ويژه‌اي دارد. يادگيري اصطلاحات نيز، نيازمند روش‌هاي يادگيري موثري است كه علاوه بر يادگيري بتوانيد آن‌ها را در مكالمات خود به صورت كارآمد استفاده كنيد. در غير اينصورت حفظ كردن عبارات، تاثيري در يادگيري زبان انگليسي و بهبود مكالمه ندارد.

اكنون 5 روش از مؤثرترين روش‌هاي يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي را معرفي مي‌كنيم. با به كارگيري اين روش‌ها، مي‌توانيد اصطلاحات را ياد گرفته و براي مكالمه‌اي زيباتر، عاميانه و رايج، آن‌ها را به كار ببريد.

روش اول: يادگيري با تصاوير 5 روش موثر در يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي-35 روش موثر در يادگيري اصطلاحات زبان انگليسي-4

بدون شك يادگيري به كمك تصاوير، از كارآمدترين روش‌هاي آموزش و يادگيري هر مبحثي است. كتاب‌هاي آموزشي دروس مختلف را تصور كنيد به گونه‌اي كه هيچ تصويري ميان متون جاي داده نشده‌باشد. يكنواختي متن و كلمه، موجب خستگي مفرط شده و يادگيري را كاهش مي‌دهد.

تصاوير مي‌توانند در بيان مطالب آموزشي، به كمك معلم و دانش آموز بيايند؛ مخصوصاً براي افرادي كه حافظه‌ي تصويري بهتري دارند، بسيار كاربرد دارد.

روش دوم: مطالعه‌ي متون عمومي

متون عمومي همچون روزنامه‌ها و كتاب داستان، مي‌تواند منبع خوبي از اصطلاحات هر زبان باشد. در متون عمومي و غيررسمي، از اصطلاحات و كنايه‌هاي بيشتري جهت افزايش جذابيت متن، استفاده مي‌شود.

بنابراين مي‌توانيد با مطالعه‌ي اين متون، به صورت كاربردي با اصطلاحات آشنا شده و جايگاه آن ها را ياد بگيريد. به خاطر داشته‌باشيد در مطالعه‌ي متون، يك ديكشنري يا راهنماي اصطلاحات در اختيار داشته‌باشيد.

روش سوم:  فيلم ببينيد 

فيلم‌هاي زبان اصلي با زيرنوبس فارسي، منبعي بسيار قوي از اصطلاحات زبان انگليسي است. همانطور كه در مكالمات روزمره، از اصطلاحات استفاده مي‌شود، تماشاي اين فيلم‌ها مي‌تواند بسيار مؤثّر باشد. همچنين با ديدن فيلم‌ها مي‌توانيد موقعيت به كاربردن اصطلاحات و عبارات عاميانه را بهتر ياد بگيريد؛ حتي لحن و مقدار رسميت اصطلاحات، بيشتر رعايت مي‌شود.

 

از طرفي برخي عبارات و اصطلاحات هستند كه ممكن است معني كنايه‌اي در چارچوب ادب اجتماعي نداشته باشند، لازم است آن‌ها را ياد بگيريد، هرچند نخواهيد هرگز از آن‌ها استفاده كنيد؛ اين دسته از اصطلاحات را به راحتي مي‌توانيد از طريق تماشاي فيلم‌ها و سريال‌ها ياد بگيريد.

روش چهارم: يك دوست انگليسي زبان پيدا كنيد

با وسعت روزافزون نقش اينترنت و فضاي مجازي در زندگي روزمره‌ي انسانها، مي‌توانيد بهترين استفاده را از ارتباطات ببريد. در شبكه‌هاي مجازي مختلف همچون فيس بوك و اينستاگرام، مي‌توانيد به راحتي به دنبال يك دوست انگليسي زبان باشيد. با اون صحبت كنيد و در ميان مكالمه، به عبارات عاميانه و اصطلاحاتي كه او به كار مي‌برد، توجه كنيد.

بسيار افرادي هستند كه در اين مسير مايل هستند به شما كمك كنند. به عنوان مثال افرادي كه به دانستن هر چه بيشتر در مورد فرهنگ‌هاي ديگر كشورها علاقمندند، مي توانند دوستان و معلمان خوبي براي شما باشند. در مكالمات شما و دوستتان، او از فرهنگ شما ياد مي‌گيرد و شما از زبان مادري او.

روش پنجم: راديوي انگليسي زبان گوش كنيد

برنامه‌هاي راديويي از تنوع خوبي برخوردارند. نمايش‌هاي راديويي، مصاحبه‌ها و اخبار، منبع بسيار غني از مكالمه و اصطلاحات رايج است. براي تقويت مهارت شنيداري خود مي‌توانيد به برنامه‌هاي راديويي كودكان گوش كنيد. لازم به ذكر است برنامه هاي تلويزيوني و راديويي كودكان، از مؤثرترين روش هاي تقويت مهارت شنيداري است.

البته واضح است زبان آموزي كه در مرحله‌ي ابتدايي آموزش زبان است، از مهارت شنيداري خوبي برخوردار نيست. با گذشت زمان و تقويت مهارت شنيداري خود، مي‌توانيد به راديويي كه به زبان انگليسي اجرا ميكند گوش كنيد.

از ديگر مزاياي گوش كردن به راديو، عدم محدوديت مكان و زمان است. حين رانندگي، انجام امور منزل يا حتي هنگام خواب مي‌توانيد به راديو گوش كنيد. از كوچكترين فرصت‌ها بهترين استفاده را ببريد.

كلام آخر:

 

روش‌هاي يادگيري متفاوت و متنوع است. آنچه مهم است اينست كه روحيات و ويژگي‌هاي شخصيتي خود را بشناسيد و روش يادگيري متناسب با خود را انتخاب كنيد. فردي كه حافظه‌ي تصويري خوبي دارد، بهتر است از يادگيري به كمك تصاوير استفاده كند و فردي كه حس شنوايي قوي تري دارد، منابع صوتي برايش مثمر ثمر تر خواهد بود.

آنچه يادگرفته ايد به كار ببريد. اگر حتي ساده‌ترين مهارت ها را تمرين نكنيد، بدون شك فراموششان خواهيد كرد. اصطلاحات زبان انگليسي را ياد بگيريد و حتما سعي كنيد در تمرين‌هاي مكالمه و انشاء هاي خود استفاده كنيد. بدين ترتيب مي‌توانيد به خوبي مكالمه‌ي رايج را ياد بگيريد.

منبع : سايت موسسه زبان ايران اروپا

معرفي مهمترين ابزارهاي يادگيري زبان انگليسي در منزل

 معرفي مهمترين ابزارهاي يادگيري زبان انگليسي در منزل 

امروزه بيشترين دغدغه مردم يادگيري زبان انگليسي است. روش هاي مختلفي براي آموزش زبان انگليسي وجود دارد. اما در تمام روش ها اراده و تمرين حرف اول را ميزند و مهمترين ركن است.

بهترين روش شركت در دوره هاي زبان انگليسي در آموزشگاه زبان انگليسي است.  هر موسسه زبان خوبي داراي ويژگي هاي مختلفي است. با توجه به مقاله هاي قبلي بهترين آموزشگاه زبان انگليسي را براي خود انتخاب كنيد.

در بخش هاي مختلف زبان، مهمترين بخش هاي زبان انگليسي براي يادگيري ، مكالمه زبان انگليسي و گرامر زبان انگليسي است اما بهتر است 2 بخش را با هم ياد بگيريد چون اين دو بخش مكمل يكديگر هستند. دوره مكالمه زبان انگليسي از محبوبترين دوره هاي آموزش زبان انگليسي است.

يادگيري زبان انگليسي در منزل ، نيازمند منابع جامع و كامل و ابزارهايي است كه به زبان آموز كمك كند بدون معلم و به تنهايي بتواند زبان انگليسي را ياد بگيرد. در اين مطلب به معرفي كتاب‌هاي برتر، نرم افزارهاي موبايل و روش‌هاي خودآموز مي‌پردازيم .

ابزارهاي يادگيري زبان انگليسي در منزل

يادگيري زبان انگليسي هميشه با فراز و نشيب هايي همراه بوده‌است؛ افراد زيادي در نيمه‌ي راه، خسته شده و بازمانده اند. اما آن دسته از زبان آموزاني كه اين مسير را با موفقيت به پايان رساندند و توانستند به مهارت قابل قبولي در زبان انگليسي دست پيدا كنند، داراي اراده‌ اي قوي بوده‌اند. بديهي است كه يادگيري هر مطلبي، نياز به تلاش و اراده دارد اما مي‌توان اين مسير را با ابزارها و روش‌هايي، تسهيل كرد.

اما چنانچه بخواهييم درباره يادگيري زبان انگليسي در منزل صحبت كنيم، اولين نكته اي كه بايد بدانيد اين است كه شما نيازمند منابع، روش ها و ابزاري هستيد كه برايتان نقش معلم و همكلاسي را بازي كنند. معلمي كه بتواند به تمامي سوالات شما پاسخ قابل قبول دهد؛ همكلاسي و همراهي كه انرژي و اشتياق شما را دو چندان كند.

بدون شك براي طي كردن اين مسير ، نياز داريد شناخت درستي از منابع كارآمد در اين زمينه داشته باشيد.

در اين مطلب ، ما به طور كلي، خودآموز‌هايي را براي يادگيري زبان انگليسي در منزل ، به 3 دسته‌ي كتاب، ابزار و نرم‌افزار تقسيم كرده و هركدام را به تفكيك مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

كتاب‌هاي خود آموز زبان انگليسي

كتاب هاي خودآموز بايد به شيوه اي طراحي و تدوين شده باشند كه در عين سادگي و بيان شيوا، بتوانند مطالب را به درك عميق زبان آموز برساند. اينكه با مطالعه ي كتاب، زبان آموز بتواند تمرين هاي همان كتاب را به درستي حل كند، از اهميت ويژه اي برخوردار نيست. به عبارت ديگر، زبان آموز بايد بتواند آموخته هاي خود را در موقعيت هاي مختلف و مطلوب، به كار ببرد. اين موقعيت بنا به هدف از يادگيري زبان انگليسي، مي تواند جلسه‌ي كنكور يا مكالمه‌ي روزمره باشد.

از بين كتاب‌هاي خودآموز زبان انگليسي، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

504 واژه ي ضروري

اگر بخواهيم يكي از در دسترس ترين منابع آموزشي را براي يادگيري زبان انگليسي در منزل ، بشماريم، ميتوانيم به كتاب 504 لغت اشاره كنيم. اين كتاب از جمله منابع ضروري و ارجح و قابل استفاده براي هر زبان‌آموز است. كتاب 504، شامل 42 درس و هر درس شامل 12 واژه‌ي جديد است. تعريف، تلفظ، كلمات هم معني و جملات نمونه‌اي كه براي هر لغت جديد آورده شده است، به درك هر چه بهتر واژه هاي جديد، كمك مي‌كند. در متن درس‌ها و تمرين ها نيز واژه‌هاي جديد ديگري نيز به چشم مي‌خورد و نهايتاً شمار لغاتي كه از اين كتاب آموخته مي‌شود، از 1000 فراتر مي‌رود.

Four Corners

مجموعه آموزش زبان Four Corners يك دوره  كتابهاي آموزشي كاملا جديد به سيستم آمريكايي (American Accent)  است كه در چهار سطح تنظيم شده است و نيز در بسياري از آموزشگاههاي زبان براي تدريس دوره هاي آموزشي هم از آن استفاده مي شود. حتي بسياري از موسسات آموزش اين كتاب ها را جايگزيني براي كتاب هاي Interchenge و Top Notch قرار داده اند. Four Corners  يك دوره جامع آموزش زبان است كه هر چهار مهارت اصلي زبان را شامل مي شود . اين محموعه كتاب براي يادگيري زبان انگليسي در منزل و كساني كه قصد دارند از زبان انگليسي جهت برقراري ارتباطات موثر در زندگي روزمره استفاده كنند، بسيار ايده آل است. دو كتاب اول براي سطح (A1,A2) و دو كتاب دوم براي سطح (B1,B2) تقريبا با سيستمي شبيه كتاب هاي Interchange به آموزش هر چهار مهارت پرداخته و با تمركز بر نكات گرامري و واژگان زمينه اي براي فراگيري مكالمه (communication) فراهم مي كند.

هر بخش از  Four   Corners شامل ارائه اي واضح و روان از واژگان، دستور زبان، و يك درس كاربردي از انگليسي روزمره به همراه تمرين هاي برنامه ريزي شده مهارت هاي چهارگانه زباني مي باشد. تاكيد مجموعه Four Corner  در آموزش، در جهت افزايش اعتماد به نفس براي انجام گفتگو و مكالمات روان است. تمرين هاي Speaking كه آخر هر درس آمده است، زبان آموز را قادر مي سازند كه از ميزان پيشرفت خود مطلع شوند و خود را مورد ارزيابي قرار دهند.

1100 واژه‌

اين كتاب از جمله بهترين كتاب‌هاي خودآموز زبان انگليسي است كه 1100 واژه‌ي پركاربرد را در قالب روش تدريس خاصي، معرفي مي‌كند. در متن كتاب نيز حدود 5000 واژه‌ي جديد ديگر هست كه شما در حين مطالعه‌ي كتاب، آن‌ها را نيز خواهيد آموخت. ‌اين كتاب مناسب افرادي است كه قصد شركت در آزمون ارشد، دكترا، آزمون‌هاي  GRE و آيلتس را دارند.

 

Grammar in use

اين كتاب، جامع‌ترين كتاب آموزش گرامر زبان انگليسي و مناسب افرادي است كه گرامر را به قصد شركت در آزمون‌هاي ارشد و دكترا، تافل و آيلتس مطالعه مي‌كنند. هر بخش از اين كتاب، شامل آموزش و تمريناتي است كه موجب يادگيري هر چه بهتر گرامر زبان انگليسي مي‌شود.

Oxford word skills

كتاب Oxford word skills ، در سه سطح مقدماتي، متوسط و پيشرفته، منبع خوبي براي افرادي است كه قصد دارند مكالمه‌ي زبان انگليسي را از پايه ياد بگيرند. در اين كتاب به شيوه‌اي جذاب، به آموزش لغات پرداخته شده‌است. در واقع اين كتاب با تمرين‌هاي متعدد و متنوع، يكي از بهترين منابع در زمينه‌ي يادگيري لغات است.

يادگيري زبان انگليسي در منزل و ابزارهاي كمك آموزشي

منظور از ابزار، وسايل كمك آموزشي موجود در بازار است كه در مراحل مختلف يادگيري زبان انگليسي، كارايي زبان‌آموز را افزايش مي دهند؛ علاوه بر اين، ابزارها و وسايل كمك آموزشي، مانع يكنواختي يادگيري زبان انگليسي مي‌شوند. كتاب‌ها هر چقدر هم كه خلاقانه طراحي شده باشند، منابع مكتوبي هستند كه روش سنتي آموزش را تداعي مي‌كنند و ممكن است براي همه افراد قابل استفاده نباشند. بنابراين ابزارهاي كمك آموزشي، مي‌توانند خلاقيت را در آموزش و يادگيري افزايش و خستگي و يكنواختي را كاهش دهند.

از جمله ابزارهاي خودآموز زبان انگليسي جهت يادگيري زبان انگليسي در منزل، مي‌توان به موارد زير به عنوان بهترين‌ها، اشاره كرد:

دست‌سازه‌هاي آموزشي

دست‌سازه‌هاي آموزشي با عنوان كاردستي، از سال‌ها پيش، مورد استقبال معلمين و دانش‌آموزان بوده است. ساخت كاردستي‌هاي آموزشي، علاوه بر تقويت خلاقيت فرد، به تثبيت مطالب در ذهن و حافظه‌ي او، كمك شاياني مي‌كند.

ساخت كاردستي‌ در آموزش بخش‌هاي مختلف زبان انگليسي اعم از مكالمه و گرامر كاربرد زيادي دارد. اين روش به خصوص براي آموزش كودكان، بسيار مفيد است. تنوع كاردستي‌ها و خلاقيت در طراحي و ساخت آن‌ها، به درك بيشتر مطالب آموزشي منجر مي‌شود.

كاردستي‌ مي‌تواند حتي يك روزنامه ديواري ساده باشد. ساخت يك روزنامه‌ديواري كه توسط خود كودك انجام شود، مي‌تواند ذهن ناخودآگاه او را درگير فرايند يادگيري كند. خاطره‌ي ساخت اين روزنامه ديواري، فرايند نوشتن لغات و كشيدن نقاشي ها، باعث افزايش فعاليت سلول‌هاي مغزي زبان‌آموز مي‌شود. اين فرايند، بكارگيري هوش هيجاني در فرايند يادگيري است كه به مراتب از يادگيري مستقيم و سنتي، تاثيرگذاري بيشتري دارد.

فلش كارت

ميتوانيم فلش كارت‌ها را از نوادگان يادداشت‌ها و نت برداري‌هاي سابق بدانيم. حتماً شما هم هنگام امتحانات، برگه‌ي كوچكي از خلاصه‌ي مطالب سخت را تهيه مي‌كرديد و در جيب يا كيفتان مي‌گذاشتيد؛ و در تاكسي و اتوبوس و مترو، بين راه، در صف‌ها و نوبت‌هاي روزانه و .. آن‌ها را مطالعه مي‌كرديد.

از ويژگي مثبت اين يادداشت‌ها مي توان به خلاصه بودن و كوچك بودن اندازه‌ي آن‌ها اشاره كرد. اين دو ويژگي، فلسفه‌ي وجودي فلش كارت‌ها هستند. به عبارت ديگر، در فلش كارت‌ها، مطلب آموزشي به خلاصه ترين شكل ممكن، حتي به صورت يك عبارت، جمله يا تصوير، درج مي‌شود؛ كارت‌هاي كوچكي كه حاوي نكات كوچك و مهم بوده، با ابعاد كوچك تهيه مي‌شوند و هميشه همراه دانش آموز هستند.

فلش كارت از ابزارهاي پركاربرد در يادگيري زبان انگليسي است. فلش كارت‌ها در يادگيري لغات، نكات گرامري و اصطلاحات، موثر و مفيد هستند. به خاطر داشته باشيد، مطالبي كه در فلش كارت نوشته مي شوند، بايد به كوچكترين مطلب آموزشي اشاره كنند. به گفته‌ي يكي از صاحبنظران اين رشته: “مطالب را لقمه كنيد”.

به شكل زير به عنوان نمونه‌اي از فلش كارت درست و نادرست توجه كنيد.

جعبه لايتنر و G5

اين وسيله از پركاربردترين و شناخته‌شده‌ترين ابزارهاي كمك آموزشي است كه قابليت كاربري در بسياري از دروس را دارد؛ از جعبه لايتنر و فلش كارت‌هاي آن مي‌توان حتي در جهت يادگيري فرمول‌هاي رياضي و فيزيك و دروس مشابه هم استفاده كرد.

اين جعبه با تقسيم‌بندي‌هاي منطقي و تنظيم زمان مرور با توجه به يادگيري زبان‌آموز، موجب انتقال اطلاعات به حافظه‌ي بلندمدت مي‌شود. فلش كارت‌هاي جديدي كه در هر روز مطالعه مي‌شود، به سطح اول منتقل شده و پس از هر بار مرور و پاسخ درست، به يك مرحله بعد‌تر منتقل مي‌شوند؛ چنانچه پاسخ اشتباه داده شود، به مرحله‌ي اول برگردانده مي‌شود و دوباره اين فرايند تكرار مي‌شود. در اين صورت تا زماني كه فلش‌كارت به انتهاي جعبه برسد، بارها مورد تكرار و مرور قرار گرفته و به راحتي به خاطر سپرده مي‌شود.

DUOLINGO

DUOLINGO نرم افزاري رايگان است كه درس هايي به تفكيك موضوعاتي همچون پوشاك، مشاغل، و … ارائه مي‌دهد. از ويژگي هاي اين نرم افزار، ارائه ي تلفظ صوتي كلمات است؛ همچنين مي‌توانيد سرعت تلفظ را به سليقه‌ي خود تغيير دهيد.

منبع : سايت موسسه زبان ايران اروپا

تقويت سريع مكالمه انگليسي

 تقويت سريع مكالمه انگليسي

براي داشتن مدرك آيلتس نياز به تقويت مكالمه زبان انگليسي خود داريد. آزمون آيلتس يكي از آزمون هاي بين المللي براي زبان انگليسي است.  قبل از هرچيزي بهتر است به دنبال يك آموزشگاه خوب براي يادگيري زبان انگليسي باشيد بعد از آن بايد تمرين و ممارست را سرلوحه كار خود قرار دهيد.

قبل از امتحان آيلتس اصلي بهتر است خود را آماده كنيد و در محيطي باشيد كه به خوبي شما را براي آزمون آيلتس آماده كند اما چگونه؟ موسسه هاي زيادي وجود ندارند كه شما را به خوبي براي اين مهم آماده كنند. تنها تعداد محدودي آموزشگاه زبان وجود دارد كه شما ميتوانيد به آنها اعتماد كنيد.

آزمون ازمايشي آيلتس يكي از راه هاي شناخت سطح زبان خود است. هزينه بسيار كمتري دارد و شما را به خوبي براي ازمون اصلي آماده ميكند. در آزمون ماك آيلتس متوجه خواهيد شد كه در كدام بخش از امتحان ضعف داريد و از اين طريق مبتوانيد پي به آن برده و در جهت تقويت آن براييد و آيلتس در كوتاهترين مدت بگيريد.

شركت در دوره هاي آيلتس و كلاسهاي آيلتس مهمترين كار براي آماده شدن براي آزمون آيلتس است. بهترين آموزشگاه آيلتس يكي از مواردي است كه بايد به آن دقت كرده و درست انتخاب كنيد. بهترين دوره هاي آيلتس را ميتوانيد در آموزشگاه زبان انگليسي ايران اروپا تجربه كنيد.

مكالمه انگليسي از مواردي است كه همهٔ ما به آن نياز داريم و شايد اولين هدف ما از يادگيري انگليسي، توانايي صحبت كردن به زبان انگليسي باشد. مكالمه، اصلي‌ترين راه براي تعامل با دنياي بيرون به زبان انگليسي است.

تقويت مكالمه انگليسي معمولا دردسرآفرين بوده و افراد زيادي در ميانهٔ مسير و در يك مسير يادگيري نادرست فرايند تكميل كردن توانايي مكالمه انگليسي را نصفه و نيمه رها كرده‌اند.

اين در حالي است كه براي مكالمه بهتر و قدرتمندتر روش‌ها و نكاتي وجود دارد كه دانستن آن‌ها شمارا در رسيدن به اين هدف مصمم‌تر و موفق‌تر مي‌كند.

براي تقويت مكالمه انگليسي چه بايد كرد؟

روش‌ها و ايده‌هايي كه معمولاً در مجامع مختلف براي يادگيري مكالمه انگليسي بيان مي‌شوند، كم كاركرد و بي‌هدف هستند. در اينجا چند روش خوب و علمي و امتحان شده به شما آموزش داده مي‌شود كه به‌وسيلهٔ آن بتوانيد بهتر و دقيق‌تر به زبان انگليسي صحبت كنيد. ابتدا بايد معني دقيق مكالمه را بدانيم.

مكالمه به چه معناست؟مكالمه انگليسي -2

مكالمه به معناي استفاده از دايرهٔ لغات ذهني در يك‌زبان و تعامل با يك فرد ديگر مي‌باشد. به‌طوركلي فرايند استفاده و بهره‌وري از گنجينهٔ لغات در شرايط موجود را مكالمه مي‌گويند.

فرايند مكالمه در قشر مياني مغز شكل مي‌گيرد و عصب‌هايي وظيفهٔ انتقال منطق و احساس را به مغز انجام مي‌دهد و سپس عصب‌هاي بلندتري اين دستورها را به زبان مي‌رساند.

روش‌هاي تقويت مكالمه

چند روش تقويت مهارت مكالمه انگليسي در اينجا آورده شده است كه اميد است با اجراي آن‌ها بتوانيد مكالمهٔ خوب و قدرتمندتري داشته باشيد

۱ – تا مي‌توانيد صحبت كنيد.

اين‌يك روش نيست، اين‌يك اصل است. با هركس كه مي‌توانيد و مايل است انگليسي صحبت كنيد.

 

اولين قدم اين است كه خجالت را كنار بگذاريد و به كساني كه انگليسي‌شان خوب است پيشنهاد دهيد تا انگليسي با آن‌ها صحبت كنيد و سعي كنيد اين فرايند را دائماً تكرار كنيد.

اگر دوست انگليسي‌زبان داريد ارتباطتان رو با او بيشتر كنيد، بيشتر هم را ببينيد، از دغدغه‌ها و برنامه‌هايتان صحبت كنيد، چالش بگذاريد و از او ياد بگيريد.

اگر چنين كسي را در ميان آشناها و دوستان نداريد، با خودتان صحبت كنيد. چه كسي از شما بهتر؟ بهتر است در آينه و بسيار جدي با خودتان مكالمه كنيد. سعي كنيد اين مكالمهٔ انگليسي به‌صورت پرسش و پاسخ باشد و متكلم وحده نباشيد.

۲ – فيلم ببينيد، سريال نگاه كنيد. با آن‌ها تكرار كنيد.

مشاهدهٔ فيلم و سريال به‌تنهايي نمي‌تواند شمارا در امر تقويت مكالمه بالا ببرد،‌ بهتر آن است كه اين كار را برنامه‌ريزي‌شده و هدفمند انجام دهيد. هدفمند ازآن‌جهت كه سعي كنيد از آن‌ها استفادهٔ درست ببريد.

روش استفادهٔ هدفمند از سريال و فيلم اين است كه در حين مشاهده در هر ديالوگي كه داخل فيلم مشاهده مي‌كنيد فيلم را متوقف كنيد و بعد از او تكرار كنيد و اگر اشكال‌داريد دو يا سه بار تكرار كنيد تا در مغز شما حك شود. از روش نقطه‌به‌نقطه هم استفاده كنيد. در اين روش با تمام شدن هر سكانس فيلم را متوقف كنيد و مكالمه‌ها با صداي بلند به ياد بياوريد.

بهتر است حين مكالمه اگر فيلم را متوقف مي‌كنيد و تكرار مي‌كنيد، به پرسش داده‌شده پاسخ دلخواه نيز بدهيد، به اين صورت از دو جنبه مي‌توانيد مكالمهٔ خود را تقويت كنيد. هم درست ياد مي‌گيريد و هم مهارت پاسخ دادن را كسب مي‌كنيد.

۳ – گوش دهيد، به حافظه بسپاريد و سپس با صداي بلند تكرار كنيد.

 احتمالاً براي شما هم پيش‌آمده باشد كه وقتي با يك ترانه همخواني مي‌كنيد بعد از يك مدت بدون آنكه تلاشي براي حفظ آن كرده باشيد تمام متن آن را حفظ هستيد.

مي‌توانيد از اين روش در يادگيري مكالمه زبان نيز استفاده كنيد. يك فايل صوتي يا يك مكالمهٔ روتين روزمره در راديو يا فيلم و سريال را انتخاب كنيد و سعي كنيد با آن‌ها جلو برويد.

به اين طريق كه ابتدا خوب به متن مكالمه گوش دهيد و سعي كنيد كليات مكالمه را به حافظه بسپاريد. منظور از كليات مكالمه تمام آن چيزي است كه در مكالمه گفته مي‌شود نيست بلكه موضوع بحث و برخي پرسش و پاسخ‌ها كافي است.

حالا مكالمه را با خودتان شبيه‌سازي كنيد و با صداي بلند بپرسيد و پاسخ دهيد. بعدازآن دوباره مكالمه را گوش دهيد و دوباره سعي كنيد آن را اجرا كنيد. اين كار را تا ۵ بار هم ادامه دهيد تا متن مكالمه انگليسي كاملاً ملكه ذهنتان شود.

۴ – سخنراني كنيد.

سعي كنيد يك موضوع دلخواه پيدا كنيد در مورد آن متني به زبان خودتان بنويسيد (اين كار قوهٔ نوشتار شمارا هم تقويت مي‌كند) بعد از تكميل متن حال چند بار از روي آن بخوانيد.

 

سعي نكنيد متن را حفظ كنيد، حفظ كردن كمكي به شما نمي‌كند و لازم هم نيست دقيقاً آن چيزهايي كه نوشته‌ايد را در سخنراني بگوييد.

بعد از نوشتن متن و اشراف بر آن حالا سعي كنيد آن را اجرا كنيد. اگر دوستان يا خانواده باشند تا به شما گوش دهند بسيار بهتر است اما اگر كسي نباشد هم مشكلي نيست. ممكن است دفعات اول اجرا نتوانيد به‌درستي مكالمه كنيد اما بعد از چند بار سعي و خطا قطعاً يك سخنراني خوب خواهيد داشت.

فراموش نكنيد كه در حين سخنراني سعي كنيد بداهه‌پردازي هم داشته باشيد. بداهه‌پردازي موقعيت‌هاي نابي را خلق مي‌كند و اگر دست به قلم طنز هم داريد پيشنهاد مي‌كنم متن طنز بنويسيد و به صورت استندآپ كمدي اجرا كنيد.

۵ – داستان بسازيد.

خلق موقعيت يعني ايده پردازي و خلاقيت، هيچ‌گاه از خلق موقعيت براي تقويت مكالمه غافل نشويد. خلق موقعيت به اين معناست كه در ذهن خود يك داستان بسازيد و سعي كنيد آن را تعريف كنيد و يا يكي از داستان‌هاي معروف را انتخاب كنيد و براي يك نفر يا خودتان به زبان انگليسي و با صداي بلند بازگويي كنيد.

در اين روش، خلاقيت شما به صورت عجيبي خودنمايي مي‌كند. تا مي‌توانيد از خودتان خلاقيت به خرج بدهيد. داستان را به‌جاهاي عجيبي ببريد و فانتزي‌هايتان را به زبان انگليسي بيان كنيد. بيان فانتزي به اين دليل كه هميشه دوست داريد كلمات بهتري را براي آنها انتخاب كنيد در تقويت انتخاب سريع از ميان دايره لغات بسيار تأثيرگذار است.

بهتر است اين داستان را براي يك نفر تعريف كنيد و در انتها از او نظرخواهي كنيد و اگر براي خودتان تعريف مي‌كنيد آن را ضبط كنيد و بعداً گوش دهيد. اين كا حتماً شما را شگفت‌زده خواهد كرد كه مغز شما چگونه حين تعريف داستان واژه‌ها را انتخاب مي‌كند و به كار مي‌بندد.

نتيجه گيري

مكالمه انگليسي يك رؤيا نيست، تنها اندكي اراده و مقداري انرژي مي‌خواهد. روش‌هاي خوبي هم براي تقويت مكالمه انگليسي و هم بهبود دايرهٔ لغات وجود دارد.

روش‌هايي نظير سخنراني به زبان انگليسي، تكرار فعالانه هنگام ديدن فيلم و سريال يا داستان سازي به زبان انگليسي و استفاده از تكنولوژي همانطور كه گفته شد مي‌توانند رشته‌هاي عصبي مغز را تحريك كنند و براي يادگيري مصمم‌تر سازند.

سعي كنيد روش‌ها را به‌درستي انجام دهيد. اين روش‌ها كاملاً امتحان شده هستند و با توجه به عملكرد ارسال و پاسخ پيام در مغز استخراج‌شده‌اند. با اجراي مداوم اين روش‌ها و تلاش و پشتكار خودتان در زماني خيلي كمتر نسبت به بقيه مي‌توانيد انگليسي را كامل صحبت كنيد.

منبع : موسسه زبان ايران اروپا

استفاده از تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان

 استفاده از تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان     

همانطور كه ميدانيد براي يادگيري زبان انگليسي راه هاي زيادي وجود دارد اما مهمترين روش شركت در كلاسهاي يك موسسه زبان خوب است. براي پيدا كردن بهترين آموزشگاه زبان انگليسيبهتر است سرچي در اينترنت داشته باشيد تا معتبرترين آموزشگاه زبان را به شما معرفي كند.

مكالمه و گرامر زبان از بخشهاي مهم يادگيريز بان انگليسي است. دوره هاي مكالمه زبان انگليسي و دوره هاي گرامر زبان انگليسي از مهمترين بخش هاي تدريس در يك آموزشگاه زبان است. يك آموزشگاه خوب ويژگي هاي مختلفي دارد كه در مقاله هاي قبلي براي شما عزيزان توضيح داده ايم بهتر است با خواندن مطالب قبلي درك درستي از اين مطلب مهم پيدا كنيد.

هدف هر فردي از يادگيري زبان متفاوت است اما شايد مهمترين هدف افراد از يادگيري زبان در ايران مهاجرت، گرفتن مدارك مختلف بين المللي و .... باشد. بهتر است قبل از فراگرفتن آموزش زبان انگليسي هدف خود را مشخص كنيد. هدف شما از يادگيري زبان چيست.

يادگيري زبان انگليسي با تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان در حال حاضر آسانتر و قابل دسترس تر از سابق شده است. شايد اگر سابق بر اين تنها راه يادگيري استفاده از يك معلم و يا حضور در يك كلاس آموزش بود در حال حاضر ابزارهاي ديگري نيز به اين حيطه ورود كرده‌اند، هرچند نمي‌توان تأثير اين ابزارهاي جديد را به‌اندازهٔ كلاس و يادگيري از معلم دانست؛ اما مكمل خوبي براي يادگيري هستند.

با گسترش روزافزون علم بشري و تكنولوژي‌هاي ساختهٔ بشر يادگيري زبان انگليسي نيز راحت‌تر شده است. ابزارهاي تازه‌اي روزبه‌روز در بستر علم به كمك اين يادگيري مي‌آيند تا در عين راحتي بتوان استفادهٔ مفيدي نيز از آن داشت.

تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان به چه صورت است؟

تكنولوژي يادگيري زبان انگليسي چه از طريق نرم‌افزارها و چه هوش مصنوعي و سخت‌افزارهاي جديد و گجت هاي ديجيتال يكي از مواردي است كه اخيراً بسيار پركاربرد شده‌اند و مكمل خوبي براي يادگيري در كلاس‌هاي درس شده‌اند.

تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان از آيتم‌هاي جديدي است كه مي‌توان آن را از موارد مؤثر در فرايند يادگيري بهتر فراگيران قلمداد كرد. اين تكنولوژي‌ها چه بر بستر اينترنت و چه به‌صورت فيزيكي مي‌توانند راه جديدي در مسير يادگيري باشند.

چه تكنولوژي‌هايي در حال حاضر براي يادگيري زبان انگليسي استفاده مي‌شوند؟

آمار تكنولوژي در حال حاضر از دستان بشر دررفته است، روزي كه يك اختراع تازه در اين حوزه رونمايي نشود احتمالاً بشري هم در اين كرهٔ خاكي نمانده است. از ابزارهاي ساده‌تر و پركاربردتر شروع به معرفي مي‌كنيم و سپس رفته‌رفته انواع پيشرفتهٔ تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان را نيز بررسي خواهيم كرد.

۱ – ديتا پروژكتور

اين مورد بسيار آشنا و مورداستفاده است، حداقل بيشتر ما يك‌بار در كلاس‌هاي درس با آن مواجه شده‌ايم و فيلم يا يك ويديوي آموزشي را توسط اين پروژكتور در كلاس درس ديده‌ايم. اين تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان از ملزومات يادگيري است و البته بسته به نظر استاد مي‌توانند از آن استفاده كنند.

از ديتاپروژكتور براي نشان دادن متن يا محتوايي گرافيكي بر پردهٔ بزرگ استفاده مي‌كنند، اين محتوا مي‌تواند تعدادي سؤال، شكلي گرافيكي، يك فيلم آموزشي و هر چيز ديگري بنا به نظر استاد باشد.

در مواردي خود فراگيران نيز مي‌توانند براي ارائهٔ مطالبي كه قرار است سر كلاس درس براي همه تشريح كنند از اين ديتاپروژكتور استفاده كنند تا همه به‌راحتي بتوانند موضوع موردنظر را درك كنند. ديتاپروژكتور در حال حاضر در بيشتر آموزشگاه‌ها وجود دارد و از اين حيث مشكلي براي فراگيران وجود نخواهد داشت.

همان‌طور كه از اسم آن برمي‌آيد اين ابزار از درسي كه طي يك جلسه تدريس مي‌شود فيلم آموزشي تهيه مي‌كند و از تخته يك فيلم ضبط و استخراج مي‌كند؛ و صداي استاد نيز حين تدريس ضبط مي‌شود و بر روي ويدئوي موردنظر قرار داده مي‌شود. اين ويديو مي‌تواند در كيفيت‌هاي مختلف در اختيار فراگيران و حاضران در كلاس قرار گيرد.

براي بسياري از ما پيش مي‌آيد كه به دليل مشكلات يا كمبود وقت نمي‌توانيم در يك كلاس حضور يابيم يا به دليل مشكلاتي نمي‌توانيم سر جلسه خوب تمركز كنيم، اين موارد با اين تكنولوژي جديد كاملاً برطرف شده‌اند.

هركدام از فراگيران كه مايل باشند مي‌توانند فايل ويديويي ضبط‌شده را مسئول آموزشگاه و يا در صورت دسترسي استاد، از بورد ريكوردر دريافت و بعداً مشاهده كنند.

۳ – كلاس آنلاين

براي بسياري از ما پيش‌آمده است كه به دليل ترافيك، مشغلهٔ كاري و برخي مشكلات ديگر نمي‌توانيم در كلاس‌هاي حضوري شركت كنيم. اين مشكل به‌راحتي قابل‌حل است. كلاس‌هاي آموزشگاه مي‌توانند به‌صورت آنلاين و زنده هم براي دانش‌آموزان نمايش داده شود.

آموزشگاه‌هاي زبان اين امكان را صرفاً در اختيار دانش‌آموزان خودشان قرار مي‌دهند مگر در مواردي براي تبليغات بيشتر به‌صورت عمومي پخش مي‌كنند تا همه با اين امكانات آشنا شوند.

اين تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان با افزايش سرعت اينترنت و بهينه‌سازي كيفيت پخش زنده روزبه‌روز محبوب‌تر مي‌شود. در ضمن در برخي موارد امكان شركت كردن خود شخص آنلاين هم وجود دارد و مي‌تواند به‌راحتي در بحث‌ها شركت كند.

۴ – ارسال فايل تمرين

اين مورد بسيار جالب و در نوع خود جالب است، معمولاً در كلاس درس همهٔ دانش آموزان گوشي يا تبلت همراه خود دارند، اين امكان جديد به اين صورت است كه پس از پايان كلاس يا در هر تايمي درصورتي‌كه استاد تمريني براي جلسهٔ بعد مدنظر داشته باشد با نوشتن بر روي تخته برد آن را براي دانش‌آموزان ارسال مي‌كند.

اين بدين‌صورت است كه بعد از نوشتن تمرين بر روي تخته يك ابزار بسيار ساده تخته را اسكن مي‌كند و يك عكس دريافتي را از طريق ايميلي كه خود دانشجويان در ديتابيس آن ذخيره كرده بودند ارسال مي‌كند يا مي‌توانيد بلوتوث خود را براي لحظه‌اي بازكنيد تا فايل براي شما ارسال شود.

اين امكان كوچك اما كاربردي تا حد زيادي از شلوغ شدن كلاس توسط دانش‌آموزان براي عكس گرفتن از تخته جلوگيري مي‌كند.

۵ – گروه هاي آنلاين

معمولاً هر كلاسي در داخل فضاي مجازي نيز يك گروه كوچك براي تعامل بيشتر دارد، اين گروه آنلاين نيز مي‌تواند از مصاديق تكنولوژي در آموزشگاه زبان باشد. اثر اين گروه كوچك مي‌تواند در نوع خود قابل‌توجه باشد.

در اين گروه‌هاي آنلاين علاوه بر گفتگوهايي كه انجام مي‌شود، فايل تمرينات، كتاب و فيلم‌هاي آموزشي نيز توسط اساتيد و فراگيران معرفي مي‌شود و به نحوي محلي براي استفاده از تجربه‌هاي ديگران است.

ضرورت استفاده از تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان چيست؟

تكنولوژي امروزه عضو جدانشدني هر خانواده و جامعه‌اي است و حتي يك روز هم نمي‌توان جهان را بدون تكنولوژي تصور كرد. يادگيري زبان انگليسي هم كه تبديل به يكي از الزامات در زندگي ما شده است تا بتوانيم به‌راحتي با افراد تعامل داشته باشيم.

آموزشگاه‌هاي زبان هم درصورتي‌كه نتوانند خود را با اين تكنولوژي‌ها وفق دهند ممكن است به‌سادگي تعداد زيادي از دانش‌آموزان را از دست بدهند. ضرورت استفاده از تكنولوژي در آموزشگاه زبان اين است كه راحتي و سرعت را براي دانش‌آموزان فراهم كند.

به ياد دارم اخيراً دريكي از كلاس‌هاي زبان استادي كه داشتيم سر كلاس تصميم گرفت با دوستش كه يك انگليسي‌زبان بود تماس تصويري داشته باشد تا ما هم با او صحبتي داشته باشيم. به‌جرئت مي‌توانم بگويم يكي از جالب‌ترين حركاتي بود كه در آموزشگاه‌هاي زبان با آن مواجه شده بودم؛ و جالب‌تر آنكه آن ده دقيقه تماس تلفني به‌اندازهٔ چند ساعت حضور در كلاس براي فراگيران حاضر در كلاس سودمند بود.

وضعيت استفاده از تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان در ايران چگونه است؟

عموماً در هر يك مسائل مربوط به تكنولوژي، شروع يك جريان خاص در ايران نسبت به ساير كشورها قدري كند است. در مورد مسائل مربوط به تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان هم اين موضوع صادق است.

هرچند آموزشگاه‌هايي در كشور وجود دارند كه تا حد امكان اين ملزومات را براي فراگيران فراهم كرده‌اند اما هنوز با آموزشگاه‌هاي زبان در كشورهاي بلوك شرق كه مهد تكنولوژي هستند فاصلهٔ زيادي دارد.

ميزان رضايت افراد از تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان چگونه بوده است؟

تكنولوژي عموماً باعث شگفتي مردم مي‌شود، حال‌آنكه اگر اين تكنولوژي يك جمع را تحت تأثير قرار دهد يك شگفتي جمعي را فراهم مي‌كند. در پرسشنامه‌اي كه توسط محققين در ژاپن تنظيم‌شده بود و بين گروه‌هاي سني مختلف در آموزشگاه‌هاي مختلف پخش و بررسي‌شده بود نتايج جالبي به‌دست‌آمده بود.

 

قريب به ۹۲ درصد افراد از حضور تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان رضايت داشتند و تنها ۵ درصد نظري غيرازاين داشتند و ۳ درصد هم برايشان اهميتي نداشت. اين آمار گسترده از رضايت عمومي از تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان تنها نشانگر اين امر است كه باب‌شدن تكنولوژي در امر يادگيري هم منافع زيادي دارد و هم راحتي يادگيري را براي فراگيران امكان‌پذير مي‌سازد.

تأثير تكنولوژي بر يادگيري چگونه است؟

يادگيري يك فرايند متابوليسمي در مغز است كه مراحل مختلفي دارد، هرچه بيشتر بتوان براي مغز چالش ايجاد كرد و آن را بيشتر درگير كرد مهارت يادگيري نيز در مغز پخته‌تر و بهتر مي‌شود.

تكنولوژي و علي‌الخصوص هوش مصنوعي در حال حاضر از اين قابليت ايجاد چالش براي يادگيري به نحو احسن بهره مي‌برد و به دليل در دسترس بودن هميشگي اين تكنولوژي‌ها هم سرعت يادگيري بيشتر مي‌شود و هم تأثير بسزايي بر پخته شدن مهارت يادگيري دارند.

 

نتيجه گيري

يادگيري زبان انگليسي مستلزم اسباب و لوازمي است تا بتوان راحت‌تر و با صرف هزينهٔ كمتر آن را انجام داد، تكنولوژي يكي از مواردي است كه در اين مورد به كمك بشر آمده است. اين تكنولوژي در آموزشگاه‌هاي زبان علاوه بر تأثيري كه بر جذاب شدن كلاس و فرايند يادگيري مي‌شود باعث مي‌شود كلاس بسيار آرام‌تر و هدفمندتر نيز جلو رود.

از ديگر تأثيرات تكنولوژي بر يادگيري مي‌توان به ايجاد چالش براي فراگيران اشاره كرد. در حال حاضر استفاده از هوش مصنوعي باعث شده است تا كاربران به‌صورت روزانه چالش‌هاي جديدي را تجربه كنند و اگر بتوان اين چالش‌ها را در حوزهٔ يادگيري زبان انگليسي هم پياده كرد مي‌توان نتايج بسيار ارزشمندي از آن كسب كرد.

اميدواريم در ايران نيز بتوانيم همگام با ساير كشورها درزمينهٔ آموزش و يادگيري از روش‌هاي مدرن و پيشرفته استفاده كنيم تا هم نتيجهٔ بهتر و اثرگذارتري بگيريم و هم بتوانيم در موارد ارزش‌آفرين نظير آموزش و مخصوصاً آموزش زبان انگليسي كاركرد مناسبي را به نمايش بگذاريم.

منبع : سايت ايران اروپا 

5 روش برتر يادگيري مؤثر لغات انگليسي

 5 روش برتر يادگيري مؤثر لغات انگليسي

اين روزها اغلب افراد براي يادگيري زبان انگليسي به آموزشگاه زبان به خصوص آموزشگاه زبان انگليسي در تهران مراجعه ميكنند. موسسه زبان به تنهايي نميتواند شما را در يادگيري كمك كند و يادگيري زبان به اراده و تمرين شما بستگي دارد. اما يك موسسه زبان خوب ميتواند تا 70 درصد انگيزه را در شما ايجاد كند.

آيلتس و شركت در آزمون آيلتس يكي از چند هدف افراد براي يادگيري زبان انگليسي است.  اين روزها اغلب افراد براي مكالمات تجاري نيز به يادگيري زبان ميپردازند  آموزش زبان صرفا براي اهدافي مانند مهاجرت، يادگيري اجباري و ... نيست.

يكي از بهترين موسسه ها و آموزشگاه زبان در صادقيه به اين موضوع پرداخته و در سايت خود مقاله اي تحت اين عنوان منتشر كرده است. كه آن را باهم ميخوانيم اما قبل از آن نبايد از آزمون pteكه بسياري از افراد به دنبال گرفتن مدرك آن هستند غافل شويم.

قبل از هرچيزي بهتر است كه هدف خود را از آموزش زبان انگليسي مشخص كنيد و سپس به دنبال يكي از بهترين آموزشگاه زبان باشيد. موسسه زبان به شما را براي رسيدن به هدف خود بسيار كمك ميكند و شما را زودتر به آنچه كه ميخواهيد ميرساند.

5 روش برتر يادگيري مؤثر لغات انگليسي        

يادگيري حجم زيادي از لغات، بدون آنكه بتوانيد از آن‌ها به درستي استفاده كنيد،تاثير چنداني درمكالمه زبان انگليسي شما ندارد. لذا بايد با شناخت روش‌هاي يادگيري مؤثر لغات انگليسي ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپاريد و ياد بگيريد از لغت‌ها، در جايگاه درستي در جملات، استفاده كنيد. يادگيري لغات در جمله و متن، كدينگ لغات، ارتقاي ويژگي‌هاي مثبت جعبه لايتنر، نرم‌افزارهاي تحت اندرويد و متون زبان اصلي از روش‌هاي برتر يادگيري مؤثر لغات انگليسي است.

چگونه لغات انگليسي را ياد بگيريم و فراموش نكنيم

مكالمهٔ هر زبان، متشكل از كلماتي است كه طبق قواعد خاص و با ترتيب مشخص چيده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بيان مي‌شود. بنابراين يك بخش مهم از مكالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

 

اهميت حفظ لغات در زبان انگليسي، بر هيچ زبان‌آموزي پوشيده نيست؛ از اين رو، آن‌ها سعي در حفظ لغات هرچه بيشتر دارند. اما آيا تعداد لغاتي كه حفظ مي‌كنند مهم است؟ آيا صرفاً يادگيري لغات، كفايت مي‌كند؟ آيا با روش‌هاي سنتي، به نتيجهٔ مطلوب مي‌رسند؟ آيا مي‌توانند آن حجم از لغات را در طولاني مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آيا فقط حفظ لغات مي‌تواند مفيد و كاربردي باشد؟

 

اساتيد زبان هميشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند كه در حفظ لغات ناكام‌اند. جملات زير را از زبان‌آموزان مي‌شنويم:

 

نمي‌توانم معني لغات سخت را ياد بگيرم؛

معني لغات را به زودي فراموش مي‌كنم؛

نمي‌توانم تعداد زيادي لغت در بازهٔ زماني كوتاه حفظ كنم؛

نمي‌توانم معني هر لغت را متناسب با متن تشخيص دهم؛

و …

از آنجايي كه زبان انگليسي، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان كوتاهي به فراموشي سپرده مي‌شود، مي‌توان تا حدي به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چيست؟ آيا روشي هست كه بتوان در هر روز تعداد زيادي لغت حفظ كرد؟ و لغات را به حافظهٔ بلندمدت منتقل كرد؟

 

براي آنكه بتوانيد لغات را به شيوه‌اي مؤثر و ماندگار حفظ كنيد و از بهترين لغات و به درستي در مكالمه‌ها و متون، استفاده كنيد، بايد با شيوه‌هاي مؤثر يادگيري زبان آشنا شويد. شيوه‌هايي كه نه تنها سبب ثبت لغات در حافظهٔ بلندمدت مي‌شود، بلكه توانايي استفاده از لغات در متن و مكالمهٔ مقتضي را در شما ايجاد كند.

شيوه‌هاي يادگيري مؤثّر زبان انگليسي را ياد بگيريد و اجرا كنيد تا بتوانيد بدون كلاس درس و معلم،زبان انگليسي را هرچه بهتر فرا بگيريد.

1- براي يادگيري مؤثر لغات انگليسي ، لغات را در متن ياد بگيريد

حفظ لغات به تنهايي، هيچ تأثير مثبتي در مهارت مكالمه ندارد. همانطور كه مي‌دانيد هر لغت در زبان انگليسي، معاني مختلف و گاهي هم، متناقض دارد. حتي حفظ معاني مختلف يك لغت نمي‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مكالمه را پرورش دهد.

 

براي آنكه زبان‌آموز بتواند از لغاتي كه ياد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده كند، بايد لغات را در جملات مختلف ياد بگيرد. از اين طريق، معاني مختلف هر لغت با توجه به كاربردهايش به خاطر سپرده مي‌شود.

به مثال زير توجه كنيد:

Hospitable (adj) = welcoming, friendly, sociable مهمان نواز

On the whole Persians are hospitable. به طور كلي، ايرانيان مهمان‌نواز هستند.

با توجه به جمله، كلمهٔ hospitable، صفت است و به همراه افعال to be مي‌آيد.

2- كدينگ لغات را ياد بگيريد

اين روزها در تبليغات آموزشگاه ‌ها و همايش‌هاي زبان، شعار “حفظ لغات به روش كدينگ” را مي‌شنويم؛ بابت كلاس‌هاي كدينگ لغات، هزينه‌هاي هنگفتي هم دريافت مي‌كنند. اما آيا اين كدها حتماً بايد توسط يك معلم يا استاد به شما آموزش داده‌شود؟

كدي كه به شما آموزش داده مي‌شود، عمومي است و براي همگان يكسان است. خودتان با كمي صرف وقت و خلاقيت مي‌توانيد با توجه به علائق خود، كدهاي بهتري براي لغات بسازيد. كدهايي كه مربوط به خاطرات گذشته، اتفاقي جالب، يا مربوط به شخص خاصي در زندگي خودتان باشد و … راحت‌تر مي‌تواند در ذهن شما ثبت شود.

با هم چند نمونه كد مي‌سازيم:

 

Abandon: ترك كردن بدون اطلاع قبلي.

كد: در زمان جنگ، مردم آبادان، شهرشان را بدون اطلاع قبلي ترك كردند. (استفاده از تشابه تلفظ abandon با آبادان)

 

Decrease كاهش يافتن

بايد بدانيم كه “de” در نقش پيشوند به معني ” كاهش” است و متضاد آن، پيشوندِ “in” به معني “افزايش” است.

كد: كريس صاحب كارخانه‌اي است كه به تازگي توليد محصولاتش كاهش يافته‌است.

مشاهده مي‌كنيد كه كد سازي بسيار آسان و جالب است. كدهايي كه خودتان ساخته‌ايد، با جذابيت بيشتري در ذهنتان ماندگار مي‌شود تا كدهايي كه به شما ديكته شود.

3- ويژگي‌هاي جعبه لايتنر را ارتقا دهيديادگيري مؤثر لغات انگليسي-4

جعبه لايتنر يكي از ابزار يادگيري مؤثر لغات انگليسي است. بديهي است كه تعهد به اين جعبه و روش آن، مي‌تواند موفقيت را شما در حفظ لغات تضمين كند اما در بكاربردن لغات در جملات و مكالمه‌ها، هيچ نقشي ندارد.

براي جبران اين كاستي، به دو مورد زير توجه كنيد؛

داخل فلش كارت‌هاي جعبه لايتنر، معني كلمات را در جمله (نه به صورت كلمه) بنويسيد.

نقش هر كلمه را در جمله مشخص كنيد. (part of speech)

نكته: در زبان انگليسي هر كلمه مي‌تواند نقش خاصي را در جمله بپذيرد. به آن نقش،part of speech گفته مي‌شود. به واژه‌هاي اختصاري كه در ديكشنري‌ها، جلوي هر كلمه نوشته شده‌است، دقت كنيد. V، adj، adv و N هر كدام به ترتيب نشان دهندهٔ فعل، صفت، قيد و اسم هستند؛ و بسياري نقش‌هاي ديگر كه از حوصلهٔ اين مطلب خارج است. هر كدام از آن نقش‌ها، به نحوهٔ ترجمهٔ كلمه و يادگيري كاربرد آن در جمله كمك مي‌كند. به عنوان مثال كلمهٔ always هميشه قيد است؛ كلمهٔ good مي‌تواند در موقعيت‌هاي مختلف، صفت و اسم باشد.

4- از نرم‌افزارها كمك بگيريد

نرم افزارهاي گوشي‌هاي هوشمند، از قابليت‌هاي بسياري برخوردارند. هرروز تعداد زيادي نرم‌افزار و اپليكيشن به استورها اضافه مي‌شود و در اين ميان، نرم‌افزارهاي آموزشي به خوبي مانور مي‌دهند. آمارها نشان مي‌دهد در بين نرم‌افزارهاي آموزشي، نرم‌افزارهاي آموزش زبان، از دانلود بالايي برخوردار است. اين نرم‌افزارها اغلب از روش‌هاي خلاقانه در آموزش لغات استفاده مي‌كنند. حتي برنامه‌ها و كلاس‌هاي آنلايني كه توسط نرم‌افزارها برگزار مي‌شود، مي‌تواند براي شما تلنگر خوبي در مسير يادگيري مؤثّر لغات انگليسي باشد.

 

در ادامه به سه مورد از برنامه‌هاي تحت اندرويد كه در حفظ مؤثّر لغات انگليسي، به خوبي عمل كرده‌اند، اشاره مي‌كنيم:

 

اپليكيشن MindSnacks: با استفاده از بازي‌هاي مرحله‌اي، روشي جذاب در آموزش لغات ارائه مي‌كند.

اپليكيشن Mosalingua: آموزش حدود 1500 لغت مي‌پردازد. وجه تمايز اين اپليكيشن، مرور قبل از زمان فراموشي است. در واقع اين اپليكيشن با مرور در زمان‌هاي منطقي، مانع فراموشي لغات مي‌شود. با توجه به اينكه لغت‌ها در مدت سه ماه به فراموشي سپرده مي‌شوند؛ اين نرم‌افزار حدود يك يا دو هفته قبل از ماه سوم از مطالعهٔ هر لغت، برنامهٔ مرور را اجرا مي‌كند.

اپليكيشن MyWordBook 2: اين اپليكيشن با استفاده از تصاوير، صدا و جملات به شما كمك مي‌كند تا واژگان بسياري را به روش مؤثّر به خاطر بسپاريد.

 

 

5-داستان بخوانيد

كتاب‌هاي داستان و روزنامه‌هاي انگليسي مطالعه كنيد. مطالعهٔ منابع انگليسي يكي از بهترين روش‌هاي يادگيري مؤثر لغات انگليسي است. در خِلال مطالعهٔ منابع انگليسي، هم لغات جديد ياد مي‌گيريد، هم مرور مي‌كنيد.

ياد گرفتن لغات جديد از طريق مطالعهٔ داستان و روزنامه، مزاياي بسياري دارد؛ از جمله اينكه از اين طريق، نقش كلمه نيز به خاطر سپرده مي‌شود. همچنين لغاتي كه از طريق داستان ياد مي‌گيريد، هميشه به واسطهٔ آن داستان به يادتان مي‌آيد و به حافظهٔ بلند مدت سپرده مي‌شود؛ به نوعي كدگذاري مي‌شود.

 

مطالعهٔ داستان و روزنامه، سبب مرور كاربردي لغاتي مي‌شود كه قبلاً آموخته‌ايد. به عبارت ديگر، آن دسته از لغاتي كه قبلاً ياد گرفته‌ايد و در متن انگليسي، دوباره مي‌خوانيد، مرور مي‌شود. مطالعهٔ داستان و روزنامه، به تثبيت هرچه بيشتر لغات، كمك مي‌كند.

يك نبايد مهم؛  معني لغات را حفظ نكنيد

يكي از مهمترين اشتباهات زبان‌آموزان در يادگيري زبان انگليسي، تلاش آن‌ها در حفظ كردن معني لغات است. اكثر لغات زبان انگليسي، داراي ريشه هستند يا مشتق از كلمه‌اي ديگرند. با شناخت ريشه و مشتقات كلمات، مي‌توان از حفظ طوطي‌وار خودداري كرد. زبان‌آموزي كه به دنبال درك معني و ريشهٔ لغات نباشد، حتي با بكارگيري روش‌هاي گفته شده، در يادگيري مؤثر لغات انگليسي موفق نخواهد بود.

 

بنابراين در هر يادگيري، ذهنيت فرد نيز نقش مهمي دارد. اينكه ياد بگيريد براي هميشه يا فقط براي نمره و قبولي، تفاوت قابل توجهي در روش و نتايج يادگيري دارد. بنابراين هدف خود را تعيين كنيد و روش مناسب را پيش بگيريد.

منبع : سايت موسسه زبان ايران اروپا

 

از كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي چگونه استفاده كنيم؟

 از كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي چگونه استفاده كنيم؟

هر آموزشگاه زبان اي منبع تدريس خود را دارد. اگر براي يادگيري زبان انگليسي در خانه تمرين ميكنيد كه كتابهاي مختلف، سايتهاي متنوع و منابع بيشماري وجود دارد اما اگر به موسسه زبانميرويد بهتر است كه به بهترين آموزشگاه زبان انگليسي مراجعه كنيد كه هم هدفمند باشيد و هم زمان را از دست ندهيد.

مهمترين بخشهاي زبان انگليسي دو بخش گرامر زبان انگليسي و مكالمه زبان انگليسي است. در مقاله هاي قبل مفصل درباره اين دو بخش مهم صحبت كرده ايم.

در دنيا آزمون ها و مدارك بين المللي زيادي براي زبان انگليسي وجود دارد اما شايد مهمترين هدف يادگيري زبان انگليسي شركت در آزمون آيلتس و بهد از آن گرفتن مدرك آيلتس است. آيلتس به تنهايي براي مهاجرت و نشان دادن اينكه شما زبان اتگليسي را به خوبي بلد هستيد، كافي است. آزمون آيلتس داراي تكنيك ها و نكته هاي ظريف و مهمي است كه تنها اساتيد با تجربه از آنها با خبر هستند و تنها آنها ميتوانند شما را راهنمايي كنند.  پس شركت در دوره هاي آيلتس براي شما مفيد و تا حدود زيادي واجب است. اگر هدف شما در اين زمينه راسخ است، بايد از همين حالا شروع به يادگيري كنيد آن هم به صورت جدي و فشرده. بهتر است كه قبل از آزمون در آزمون ماك آيلتس نيز شركت كنيد تا با نحوه برگزاري آزمون اصلي آشنا شويد تا در آزمون اصلي شانس قبولي خود را بالا ببريد.

اين روزها يكي ديگر از اهداف افراد شركت در آزمون PTE و گرفتن مدرك PTE براي مهاجرت كردن باشد. PTE جهت ارزيابي سطح زبان انگليسي افرادي كه زبان اصلي آنها انگليسي نيست طراحي شده است. Pearson Test of English Academic يا بطور اختصار آزمون PTE توسط سازمان Pearson برگزار مي گردد و در ميان آزمون هاي كامپيوتري بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. اين آزمون مورد تاييد بسياري از كشورها از جمله آمريكا، كانادا، استراليا، نيوزلند و انگلستان مي باشد.

 اين آزمون ها داراي آزمون آزمايشي آيلتس و آزمون ماك PTE در ايران هستند كه شما را آماده براي شركت در آزمون اصلي ميكند.

نحوه درست استفاده از كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي

كتاب‌ها نقش مهمي در يادگيري هر زباني دارند. كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي شايد مهم‌ترين عنصر يادگيري زبان انگليسي در ايران و ساير كشورها هستند. يادگيري از طريق كتاب بنا به گفتهٔ محققين حوزهٔ يادگيري ماندگارتر از هر نوع يادگيري است. كتاب‌ها به‌صورت كارشده و هدفمند طراحي مي‌شوند و سعي مي‌كنند نيازهاي زيادي را پوشش دهند.

كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي شايد در نظر برخي بدون استفاده، وقت‌گير و كم‌كاركرد به نظر بيايند اما بايد گفت بقيهٔ انواع يادگيري اگر بدون دخالت كتاب يا نوشتار معتبر باشند عملاً بدون استفاده و ناكارآمد هستند.

مطمئناً اغلب شما، چه آن‌هايي كه در آموزشگاه زبان در حال يادگيري زبان انگليسي هستيد و يا در خانه به‌صورت سلف استادي در حال يادگيري هستيد كتاب‌هايي چه براي مطالعه و چه براي تمرين داريد. اين كتاب‌ها يا به پيشنهاد استاد شما بوده و يا احتمالاً خودتان با پرسش و پاسخ از افراد مختلف آن را براي مطالعه انتخاب كرده‌ايد.

درهرصورت مطالعهٔ كتاب هم اگر به شيوهٔ اصولي و درست آن نباشد عملاً بدردنخور و بي‌استفاده است. مطالعهٔ كتاب بايد اصولي و هدفمند باشد. در اينجا مواردي كه شمارا در خواندن صحيح كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي ياري مي‌كند آورده‌ايم و اميدواريم بامطالعهٔ آن‌ها بتوانيد بهرهٔ كافي را از اين كتاب‌ها ببريد.

 

چه كتابي را براي يادگيري زبان انگليسي انتخاب كنيم؟

در اينجا قصد نداريم كتاب خاصي را براي يادگيري به شما معرفي كنيم. صرفاً مي‌خواهيم شمارا با برخي از ويژگي‌هاي كتاب‌هاي سودمند آشنا كنيم. انتخاب نهايي كتاب درنهايت بر عهدهٔ خود شماست و بسته به سليقه و ذائقهٔ مطالعاتي‌تان آن را انتخاب و استفاده مي‌كنيد.

اما يك كتاب خوب براي يادگيري زبان انگليسي چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟ در اينجا چند مورد را براي شما مي‌آوريم:

هدفمند باشد و بخش زيادي از نياز شمارا پوشش دهد. به اين معنا كه بتواند هم در حوزهٔ درك و مفهوم كمك‌حال شما باشد و هم مهارت‌هاي خواندن و نوشتار شمارا بهبود دهد.

به‌روز و معتبر باشد. اين مورد از آن نظر اهميت دارد كه برخي كتاب‌ها اطلاعات و داده‌هاي چند قرن پيش را همراه با كلمات قديمي كه در حال حاضر استفاده نمي‌شوند را استفاده مي‌كنند. به‌طور مثال كتاب انگليسي كه در مدارس كشور ما تدريس مي‌شود كاملاً قديمي و بدردنخور است.

اصول نگارش را رعايت كرده باشد. از اين نظر كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي بايد كاملاً دقيق و بدون اشكال باشند، چراكه كتاب‌هايي كه از همان ابتدا غلط و نادرست مفاهيم را آموزش دهند تا انتها مشكل‌آفرين خواهند بود.

لحن صميمي و انگيزشي داشته باشد و از تصاوير و نكات جذاب استفاده كرده باشد. تنها چيزي كه هنگام مطالعه و يادگيري زبان انگليسي بيشتر گريبان زبان آموزان را مي‌گيرد خستگي و بي‌انگيزگي است كه اين مورد را كتاب‌ها مي‌توانند با تدابيري برطرف سازند

كتاب‌ها را به چه صورت مطالعه كنيم؟

كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي هركدام شيوه و روش خود را براي آموزش مفاهيم دارند. برخي كتاب‌ها متن محورند و برخي ديالوگ محور، برخي مصورند و برخي كمتر از تصاوير استفاده كرده‌اند، برخي براي مطالعه‌اند و برخي تمريناتي نيز براي خواننده در نظر گرفته‌اند.

بسته به سبكي كتاب در نظر داشته است بايد شيوهٔ مطالعاتي‌تان را نيز منطبق بر آن تغيير دهيد. البته اين تغيير شيوه به اين معنا نيست كه به‌طوركلي نوع مطالعهٔ تان را تغيير دهيد بلكه به اين معناست كه كتاب را به‌گونه‌اي در مطالعهٔ خود قرار دهيد و بهينه استفاده كنيد.

چند مرحلهٔ زير را با دقت بخوانيد تا يك مطالعهٔ سودمند و هدفمند داشته باشيد.

شناسايي تيپ مطالعاتي كتاب

تيپ مطالعاتي كتاب از مواردي است كه بايد از همان ابتدا بتوانيد تشخيص دهيد. شناسايي اين تيپ كار سختي نيست، در ابتداي كتاب هم در اغلب مواقع نظرات مؤلف يا مؤلفين كتاب در مورد شيوهٔ صحيح مطالعهٔ هر كتاب در بخش مقدمهٔ كتاب آورده شده است كه خواندن آن خالي از لطف نيست.

درهرصورت نگاه اجمالي به فصل‌هاي كتاب و مطالعهٔ روزنامه‌اي هر بخش آن و تيترهاي مطالب و محتواي موجود يك ديد كلي از شيوهٔ مطالعه صحيح كتاب به شما مي‌دهد. درصورتي‌كه نتوانيد اين تيپ را تشخيص دهيد از استاد يا معلم خود در اين زمينه سؤال كنيد.

 

اهميت تمام بخش‌هاي كتاب

هر كتاب عموماً از بخش‌هاي مختلفي تشكيل‌شده است كه هركدام اهداف خاص خود رادارند، اگر مي‌خواهيد از كتاب به نحو احسن استفاده كنيد هيچ‌كدام از بخش‌ها را نخوانده رها نكنيد، هر بخش از كتاب هدف خاصي را دنبال مي‌كنند.

بارها ديده‌شده كه در ميان مطالعهٔ برخي كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي برخي از تمرينات را به‌طور كامل نديده مي‌گيريم. اين تمرين مطمئناً به دلايل خاصي كه مؤلفين كتاب مدنظرشان بوده است در آنجا قرار داده‌شده است و رد شدن از آن به معناي يادگيري ناقص و استفادهٔ بدون بهره از كتاب بوده است.

نتيجه گيري

كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي از ابزارهاي لازم و ضروري در يادگيري زبان انگليسي هستند يادگيري از طريق كتاب بسيار سودمندتر از ساير انواع يادگيري است و ماندگاري آن نيز بيشتر است.

 براي اينكه بتوانيد از كتاب به نحو احسن و درست استفاده كنيد چند مرحله وجود دارد اول بايد بتوانيد كتاب مناسبي را پيدا كنيد و سپس با شناسايي تيپ مطالعاتي كتاب و سپس تخصيص پالس‌هاي زماني مشخص به هركدام از بخش‌هاي آن و سپس هدف‌دار كردن مطالعه به‌راحتي مي‌توانيد يك مطالعهٔ مفيد و كاربردي داشته باشيد.

در مواردي كه فكر مي‌كنيد يك كتاب با ذائقهٔ مطالعاتي شما همخواني ندارد و نمي‌تواند نياز محتوايي و متني شمارا برطرف كند به‌راحتي مي‌توانيد آن را كنار بگذاريد و سراغ كتاب ديگري برويد. در خواندن يك كتاب به‌خصوص هيچ اجباري وجود ندارد و اگر روش مطالعاتي خود را مي‌شناسيد كتاب‌هاي آموزش زبان انگليسي را نيز بسته به آن انتخاب كنيد.

 

منبع: سايت آموزشگاه زبان انگليسي ايران اروپا

تندخواني متون انگليسي در كوتاهترين زمان

 تندخواني متون انگليسي در كوتاهترين زمان

يادگيري زبان انگليسي بخش هاي مهم و مختلفي دارد اما مهمترين بخش هاي آن گرامر زبان انگليسي و مكالمه زبان انگليسي است. بعد از انتخاب موسسه زبان و رفتن به كلاسها استاد تمام موارد لازم را براي شما توضيح خواهد داد اما اگر در خانه و يا به صورت آنلاين به آموزش زبان انگليسي ميپردازيد، بهتر است از اين دو بخش شروع كنيد.

براي آموزش گرامر زبان انگليسي سايت هاي متنوعي وجود دارد كه با مطالعه آنها ميتوانيد به راحتي گرامر را ياد بگيريد اما يادگيري گرامر زبان انگليسي نياز به تمرين و ممارست دارد. از آن طرف بهتر است كه يادگيري در كلاس انجام شود. استاد تمام نكات ريز و درشت گرامر را به شما مي آموزد.

در بخش آموزش مكالمه زبان انگليسي، پيش نياز  يادگيري مكالمه زبان، گرامر زبان انگليسي است. اگر شما كلمات زيادي به ياد داريد اما نميتوانيد به انگليسي صحبت كنيد، ايراد از بخش گرامر شما ميباشد. پس تنها شركت در دوره هاي مكالمه زبان انگليسي شما نميتوانيد به راحتي و روان انگليسي صحبت كنيد.

پس اين دو بخش مكمل يكديگر هستند اما بخش اولي كه بهتر است به يادگيري آن بپردازيد، بخشگرامر زبان است و ابتدا بايد دوره هاي گرامر زبان انگليسي را بگذرانيد. سپس به سراغ يادگيري كلمات برويد و آنها را به راحتي در جملات به كار ببريد. البته كه گفتن اين مراحل به زبان آسان است و يادگيري مكالمه زبان انگليسي نياز به تمرين، ممارست و اراده اي قوي دارد.

آيا شما هم دوست داريد تندخواني متون انگليسي را ياد بگيريد آيا شما هم با مشكل كم بودن سرعت در هنگام خواندن متون انگليسي و يا حتي فارسي مواجهيد؟ اين مشكلات تا حد زيادي قابل برطرف شدن هستند. آيا نمي‌توانيد هم‌زمان هم مطالعه كنيد و هم مفهوم را درك كنيد؟ اين مشكل هم قابل‌حل است.

خواندن متون انگليسي عموماً براي ما فارسي‌زبانان مشكل‌آفرين و دردسر زا است، شايد يك ساعت طول مي‌كشد تا يك صفحه را به‌طور كامل بخوانيم و تازه حتي در برخي موارد معني آن را هم متوجه نمي‌شويم.

با چه روش‌هايي مي‌توان متون انگليسي را تندخواني كرد؟

روش‌هايي تجربي و گاهي در حالت سعي و خطا معمولاً براي تندخواني پيشنهاد مي‌شود. آما يا اين روش‌ها با كاركرد مغز مطابق‌اند؟

مسلماً تطابق روش‌هاي كاربردي و امتحان شده با نورون‌هاي حسي و قشر مياني مغز بيشتر است. بهتر است بدانيم مغز انسان تنها در حالتي تقويت مي‌شود و مي‌تواند يك مهارت را به سطح بالاتري ببرد كه ماهيچه‌هاي مغز درگير كار و فعاليت شوند.

ما سعي خواهيم كرد روش‌هاي منطقي و كاربردي ارائه كنيم و نكاتي كه رعايت كردن آن‌ها به بهبود اين فرايند كمك مي‌كند را مفصل توضيح دهيم.

تندخواني چيست و چرا ياد ميگيريم ؟

تندخواني مطالعه و درعين‌حال درك يك متن با سرعت‌بالا است. اين دو شرط لازم و كافي هستند يعني حتماً با سرعت متناسب خوانده شود و هم‌زمان متن نيز درك شود.

روزنامه‌وارخواني با تندخواني تفاوت دارد، در تندخواني هدف نهايي درك متن است اما روزنامه‌وارخواني به شما صرفاً يك ديد كلي از متن مي‌دهد.

 

تندخواني زماني جايز است كه شما با زيروبم يك‌زبان آشنا باشيد و سپس آن را تندخواني كنيد. به‌طور مثال ما متن‌هاي فارسي را مي‌توانيم با سرعت زيادي بخوانيم چراكه اغلب لغات آن را بلديم و در تركيب آن با ساير لغات به‌راحتي مي‌توانيم مفهوم را به‌درستي حدس بزنيم.

بايد زبان انگليسي را هم در حد مناسبي ياد بگيريم به‌گونه‌اي كه لغات را به‌راحتي بشناسيم و بتوانيم معني آن‌ها درك كنيم. اصول خواندن متون انگليسي را ياد بگيريم و حين خواندن به كار ببنديم.

تندخواني متون انگليسي تنها زماني به كار مي‌آيد كه بخواهيد همانند فارسي كه متون را مي‌خوانيد و بدون رجوع به فرهنگ لغات تمام متن را متوجه مي‌شويد زبان انگليسي را هم به همان قدرت مسلط باشيد.

روش‌هاي تندخواني متون انگليسي

در اينجا چند روش كاربردي براي تندخواني متون  انگليسي ارائه مي‌شود كه در نوع خود بسيار كارآمد و پربازده هستند. براي اينكه متون انگليسي را همراه با خواندن درك كنيد بايد بيشتر تلاش كنيد و شايد در ابتدا براي شما سخت و طاقت‌فرسا باشد.

در كتابي كه مارك بيل و پم مولان به نام Speed Reading منتشر كرده‌اند چند روش و راه‌حل براي اين كار ارائه كرده‌اند كه در اينجا به آن‌ها پرداخته مي‌شود.

** شروع به كار

تندخواني متون زبان انگليسي دقيقاً مثل رانندگي است، شما در رانندگي دوست داريد شروع كنيد و سرعت متعادلي داشته باشيد و اگر جاده خلوت باشد حتي سرعت بيشتري بگيريد. تندخواني به همين شكل شروع مي‌شود پس كمربندهايتان را ببنديد.

اولين كار شروع به خواندن متن است سعي يك جمله را بخوانيد و در ذهن خود تصويرسازي يا تداعي كنيد. شايد در اوايل كار نتوانيد سرعت اوليه را حفظ كنيد و شتابتان رفته‌رفته كم شود اما اين مشكلات در ادامهٔ روند حل مي‌شوند.

سعي كنيد در همان ابتداي كار دست‌ها را در حالت آزاد قرار دهيد و صرفاً با حركات چشم و سر و گردن متن را دنبال كنيد. اين كار هم بدن شمارا در يك حالت آرام قرار مي‌دهد و هم آزادي عمل بيشتري به چشمانتان مي‌دهد تا هيچ كلمه‌اي را نديده رد نكند.

در همين مرحله سعي كنيد Vision يا همان ادراك بصري خود را نيز افزايش دهيد. ادراك بصري به شما اين امكان را مي‌دهد اطلاعات را درجايي از مغز كه آناليز متن در آن انجام مي‌شود ذخيره نكنيد و باعث ايجاد يك قدرت تحليل موازي باقدرت تحليل متن مي‌شود.

** حركت كن، به دوروبر توجه نكن، به عقب برنگرد

رانندگي شما شروع‌شده است با اين تفاوت كه جاده يك‌طرفه است و هيچ ماشيني از جلو يا كناره‌ها مزاحمتان نمي‌شود صرفاً بايد مراقب باشيد به ماشين جلويي برخورد نكنيد يا به عقب برنگرديد چون جريمه مي‌شويد.

تندخواني متون انگليسي هم دقيقاً به همين شكل است متن را شروع كنيد و هر جا كه متوجه نشديد را رد كنيد و حتي به عقب هم برنگرديد. شايد بپرسيد كه پس تكليف مفهوم چه مي‌شود؟

 

اين شروع به كار شماست يعني شما در اول مسير تندخواني متون زبان انگليسي هستيد پس به نحوي تمرين محسوب مي‌شود و كنار گذاشتن برخي مفاهيم در جمله هيچ خللي وارد نمي‌كند اما فايده‌اي كه دارد اين است كه مغز شما به‌مرورزمان تقويت مي‌شود و هيچ مفهومي را نفهميده و درك نكرده باقي نمي‌گذارد.

در اين مرحله سعي كنيد چهار خصلت را در خود تقويت كنيد كه به 4s معروف هستند:

Skimming به معناي تماس مختصر ذهني با مفهوم برقرار كردن

Scanning به معناي اسكن و تصويربرداري ذهني از جملات و حتي پاراگراف‌ها

Skipping به معناي جهش و رها كردن برخي جملات كه نمي‌توانيد معني آن را به‌درستي تشخيص دهيد.

Summarizing به معناي خلاصه‌سازي كردن مفاهيم و جملات حين خواندن

در حقيقت شما به متن فكر نمي‌كنيد بلكه آن را اسكن و فراخواني مي‌كنيد و مغز تصوير را هميشه بهتر از متن مي‌فهمد حتي اگر آن تصوير خودش متن باشد.

** متعادل‌سازي سرعت

در رانندگي شما نمي‌توانيد تمام‌مسير را با يك سرعت مشخص و ثابت برانيد. برخي دست‌اندازها در مسير هستند و شايد بعضي وقت‌ها خودتان خسته مي‌شويد و سرعتتان را كم مي‌كنيد و يا جاده را كامل خلوت مي‌بينيد و با حداكثر سرعت مي‌رانيد.

تندخواني متون انگليسي با يك سرعت ثابت عملاً امكان‌پذير نيست، گاهي جمله‌اي به‌شدت سخت است و نمي‌توانيد خوب و با سرعت كافي آن را فراخواني و بازيابي كنيد. در اين حالت بايد اندكي ترمز بگيرد تا سرعت شما كمي كمتر شود و بتوانيد خوب آن را هضم كنيد.

در اين مرحله شما ياد مي‌گيريد چگونه خود را با متن سازگار كنيد. سازگاري با متن در سرعت و مفهوم و لغت را مي‌توان از اصلي‌ترين نكات تندخواني متون زبان انگليسي دانست.

حتي در خواندن متون فارسي هم سرعت شما در خواندن يكدست نوشته در مورد موضوعي خاص با سرعت خواندن كتاب تاريخ بيهقي يكسان نيست. خود كتاب تاريخ بيهقي هم در بعضي جاها كاملاً ساده و بدون لغات سخت و در برخي جاها طوفاني از مفاهيم و لغات سخت در برابر شما ظاهر مي‌شوند كه مجبور مي‌شويد سرعتتان را كم كنيد.

** مديريت اضافه‌بار

در رانندگي ممكن است تنها باشيد و يا تعدادي مسافر داشته باشيد، شايد اصلاً رانندهٔ ماشين باري باشيد كه در حال بردن يك‌بار بسيار سنگين به مقصد است. اين اضافه‌بار چه مشكلاتي براي شما ايجاد مي‌كند؟

همين اضافه‌بار در تندخواني متون زبان انگليسي هم وجود دارد و در بسياري مواقع ممكن است باعث شود سرعت شما بسيار كمتر از حالت عادي شود؛ اما اين اضافه‌بار چيست؟

مواردي نظير دانش لغوي كم، عدم آشنايي با برخي نكات گرامري، ضعف مهارت‌هاي چشمي، عدم تسلط بر محتواي تخصصي متن در حال خواندن و چندين مورد ديگر مي‌توانند براي شما ازنظر خوانش متن اضافه‌بار ايجاد كنند.

براي مديريت اين اضافه‌بار بهتر است قبل از اينكه بخواهيد يك محتواي تخصصي را بخوانيد لغات مربوط به آن را خوب بشناسيد.

ترفندي كه در كتاب Speed Reading ارائه‌شده است اين است كه قبل از خواندن كلي متن يك‌بار متن را برانداز كنيد و لغاتي كه ناآشنا هستند را قبل از خواندن از ديكشنري پيدا كنيد و بعدازآن شروع به خواندن متن كنيد.

 

براي تقويت مهارت‌هاي چشمي مي‌توانيد با متون فارسي شروع كنيد و سپس به متون زبان انگليسي تعميم دهيد. درصورتي‌كه در گرامر و قواعد دستوري هم مشكل‌داريد ابتدا آن را برطرف كنيد وگرنه در سرعت خواندن شما بسيار تأثيرگذار خواهند بود.

نتيجه گيري

تندخواني متون انگليسي مطابق روشي كه مارك بيل و پم مولان در كتابشان توضيح داده‌اند هم لذت‌بخش است و هم كارآمد. در بخش لذت‌بخش ماجرا تكنيك‌ها و ترفندهايي ارائه‌شده‌اند كه توضيح همهٔ آن‌ها عملاً مقدور نيست و مي‌توانيد كتاب را تهيه كنيد و بخوانيد؛ اما برخي كليات آن در متن توضيح داده‌شده آورده شده است.

تندخواني متون انگليسي همانند رانندگي است در حين رانندگي هر حركتي كه انجام مي‌شود در خوانش متن هم‌شكل مي‌گيرد، اگر مي‌خواهيد متون را با سرعت خوبي بخوانيد ابتدا بايد مهارت آن را كسب كنيد. كسب اين مهارت با انجام چند مرحلهٔ ساده قابل‌دسترسي است و ممكن است مشكلات و موانعي هم در مسير باشد كه به‌راحتي مي‌توان آن‌ها را حل كرد.

منبع : موسسه زبان ايران اروپا

موفقيت در يادگيري زبان انگليسي (قسمت دوم)

 موفقيت در يادگيري زبان انگليسي (قسمت دوم)

بهترين آموزشگاه زبان انگليسي هم كه برويد اگر تمرين و اراده نداشته باشيد، آن موسسه زبان و يا آن آموزشگاه زبان براي شما نميتواند كاري انجام دهد.

گرامر زبان انگليسي و مكالمه زبان انگليسي هر دو دو بخش مهم يادگيري زبان هستند اما جدا از آن بخشهاي مهم ديگري نيز وجود دارد كه اهميت آنها كم از اين دو بخش نيشتند.

در بخش اول اين مقاله درباره بودن به عنوان يك زبان آموز خوب صحبت كرديم. پس حالا ميدانيد كه ابتدا بايد هدف خود را از يادگيري زبان انگليسي مشخص كنيد شايد هدف شما شركت در آزمون آيلتس و يادگيري تكنيكهاي آيلتس باشد اما خود آيلتس بخش مهم يادگيري زبان به عنوان زبان دوم است. بعد از يادگيري هم بهتر است در آزمون ماك آيلتس يك موسسه معتبر شركت كنيد تا قبل از آزمون اصلي آمادگي داشته باشيد.

استمرار، يكي ديگر از شروطي است كه يك زبان آموز موفق بايد داشته باشد؛ تمرين‌هاي پياپي، تكرار و مرور، از عوامل موفقيت در يادگيري هر مطلبي هستند. براي آنكه يك زبان‌آموز موفق باشيد، مطالعه‌ي زبان انگليسي را در برنامه‌ي روزانه‌ي خود بگنجانيد. مطالعه‌ي زبان انگليسي، بايد به روال روزمره‌ي شما تبديل شود تا بتوانيد يك زبان‌آموز موفق باشيد. يكي از دلايل اين امر، فرّار بودن زبان انگليسي است. مبحثي كه امروز مطالعه كرده‌ايد، ممكن است چند روز ديگر از يادتان برود مگر اينكه با فواصل منظم، مرور و تمرين كرده باشيد. از روش‌هاي‌مختلفي استفاده كنيد تا بتوانيد حتي در روزهاي پرمشغله، به اين نكته عمل كنيد. در قسمت 9، در اين مورد بيشتر مي‌خوانيد.

 

4- روش يادگيري خود را پيدا كنيد

در مطالعات روانشناسي و مشاوره‌ي تحصيلي، روش‌هاي يادگيري بسياري براي افراد ذكر شده‌‌است. برخي افراد با يادداشت‌هاي مكرر، مطالب را به خاطر مي‌سپارند. اينگونه افراد، معمولا يك برگ چرك‌نويس زير دست خود دارند و هر چيزي كه مي‌خوانند به صورت نكته يا جمله‌اي به زبان خود، يادداشت مي‌كنند. برخي ديگر، با صداي بلند مطالعه مي‌كنند. اين گونه افراد با شنيدن صداي خود، به نوعي مرور مي‌كنند و حتي گاهي به خودشان درس مي‌دهند. افرادي هستند كه در محيط كاملاً ساكت همچون كتابخانه درس مي‌خوانند و برخي ديگر، در محيط شلوغ نيز، قادر به تمركز و يادگيري هستند. براي جلوگيري از اطناب كلام، از ذكر همه‌ي اين روش‌ها، خودداري مي‌كنيم.

مهم اين است كه بتوانيد روش خود را پيدا كنيد. اين موضوع به شناختي كه از خود و شخصيتتان داريد، مربوط است. در واقع بايد بتوانيد موقعيت و نحوه‌ي مطالعه‌اي كه بيشترين كارايي را برايتان دارد، بشناسيد

 

5- خودتان به دنبال يادگيري زبان باشيد

آنچه در كلاس‌هاي زبان انگليسي يا كتابي كه در دست داريد، آموزش داده مي‌شود، همه‌ي آنچه نيست كه بايد ياد بگيريد. چنانچه به دنبال مطالب بيشتر باشيد، مي‌توانيد به يك زبان‌آموز موفق تبديل شويد. مطالعه‌ي كتاب‌ داستان انگليسي، تماشاي فيلم‌هاي آموزشي دوزبانه، گوش دادن به اخبار انگليسي، تمرين مكالمه‌ي روزمره، جستجو در اينترنت و سايت‌هاي آموزشي، توصيه‌هايي هستند كه موجب موفقيت هرچه بيشتر شما مي‌شوند.

6- از مبتدي بودن خجالت نكشيد

ممكن است در جمعي كه حضور داريد، شخصي به شما پيشنهاد بدهد يك مكالمه‌ي كوتاه به زبان انگليسي با او داشته‌باشيد؛ همينكه با قدرت، اين پيشنهاد را بپذيريد، نصف كار انجام شده است. پذيرفتن شكست از خود شكست بدتر است. شايد نتوانيد جمله‌ها را روان و درست بيان كنيد، اما يادتان باشد همه موفق‌ها، روزي مبتدي بودند، بنابراين از مبتدي بودن خجالت نكشيد. از اينكه در كلاس يا در جمع، به انگليسي حرف بزنيد خجالت نكشيد. شايد دفعات اول كمي برايتان سخت باشد، اما خودتان خواهيد ديد كه افزايش اعتماد به نفس، در ارتقاي مهارت مكالمه، چه تاثير فوق العاده‌اي دارد.

 

7- يك ديوار انگليسي داخل اتاقتان داشته‌باشيد

براي اينكه يك زبان‌آموز موفق باشيد، توصيه مي‌شود اتاقتان را نيز انگليسي بچينيد. قسمت كوچكي از يك ديوار را كه در معرض ديدتان باشد، به چسباندن يادداشت‌ها و نكته‌هاي انگليسي، اختصاص دهيد. سعي كنيد خلاصه‌اي از نكات آنچه را در جلسه‌ي آخر ياد گرفته ايد، به صورت يك نقشه‌ي ذهني يا نمودار درختي، روي يك برگه بنويسيد و روي اين ديوار بچسبانيد.

 

يك چك ليست تهيه كنيد و روي اين ديوار بچسبانيد؛ از اين طريق مي‌توانيد روند پيشرفت خود را تحت‌نظر داشته‌باشيد. برنامه‌ي مطالعه‌ي روزانه‌ي انگليسي را روي يك برگه بنويسيد و جلوي هر قسمت يك تيك باكس بگذاريد. هر قسمت از برنامه را كه انجام داديد، در باكس مربوطه تيك بگذاريد.

8- گاهي به صورت گروهي زبان بخوانيد

خوب است كه يك گروه تشكيل دهيد و هفته‌اي حداقل يك جلسه با هم درس بخوانيد. اين جلسه‌ي گروهي اين امكان را برايتان فراهم مي‌آورد كه مكالمه را نيز به خوبي با هم تمرين كنيد. درس دادن به هم گروهي‌ها و تمرين بيشتر، شانس موفقيت شما را افرايش مي‌دهد؛ همچنين احساس صميميت در اين گروه، باعث مي‌شود از اشتباه كردن نترسيد.

9- مطالب را گام به گام مطالعه كنيد

درس‌ها را انبار نكنيد. اين جمله را در سالهاي دبستان، به تكرار از معلم‌هايمان شنيده ايم. اگر به اين جمله عمل كنيد، يك  زبان‌آموز موفق خواهيد بود. هر درس، پيش نياز درس بعدي است؛ بنابراين لازم است درس هر جلسه را به خوبي ياد بگيريد. با مطالعه‌ي بخش به بخش، امكان تمرين و رفع مشكل، فراهم مي‌شود اما در صورت حجم بالاي مطالب، مجبوريد مطالب را حفظ كنيد و رد شويد.

 

مغز انسان نيز توانايي پذيرش حجم بالايي از مطالب را در بازه‌ي زماني كوتاه، ندارد. با توجه به پژوهش‌هاي محققان علم روانشناسي، در هر بار مطالعه، بين 2-7 و 2+7 واحد از مطالب در ذهن انسان ثبت مي‌شود؛ به عبارت ديگر در هر وعده مطالعه، مي‌توانيد بين 5 تا 9 واحد از مطالب را در ذهن خود ثبت كنيد. آنچه موجب ثبت 9 واحد مي‌شود، مرور در زمان كوتاه پس از مطالعه‌ي اوليه است. در صورتي طبق برنامه‌ريزي و مطالعه ي گام به گام پيش رويد، اين امكان را خواهيد داشت كه به يادگيري مؤثّر و بهينه دست يابيد.

 

حتي روزهاي پرمشغله را بدون مطالعه‌ي زبان، به شب نرسانيد. از نرم افزارهاي موبايل و دفترچه‌هاي همراه استفاده كنيد، تا بتوانيد در تمام موقعيت‌ها، تمرين و تكرار داشته‌باشيد.

 

 

 

10- ارّه‌ي خود را تيز كنيد

تصور كنيد مي‌خواهيد درختان يك جنگل را با يك اره تيز كنيد. بدون شك به دهمين درخت نرسيده، ارّه‌ي شما، كند مي‌شود؛ درختان بعدي با زحمت بيشتري قطع مي‌شوند و سرعت كار شما كم مي‌شود. پس چه بهتر بود هر 5 درختي كه قطع مي‌كنيد، ارّه‌ي خود را تيز كنيد. بدين ترتيب تا انتهاي مسير، با سرعت و تلاش مناسب، به هدف نزديك مي‌شويد. لذا سطح انرژي‌تان افت نمي‌كند و از هدفتان دلسرد نمي‌شويد. اگر ميخواهيد يك زبان آموز موفق باشيد ، استراحت را فراموش نكنيد!

موفقيت به معني تلاش بدون استراحت نيست. اينكه بايد شب و روز و بدون استراحت براي هدفي تلاش كرد، يك عقيده‌ي افراطي است. چه بسا اين تلاش‌هاي سرسختانه، موجب بي‌انگيزه شدن فرد شده و از ارزش هدف، مي‌كاهد. بنابراين وقفه‌، استراحت، تفريح و تعطيلات به اندازه‌ي منطقي، در بين مسير، لازم است تا فرد بتواند با انرژي و انگيزه به هدفش برسد.

 

منبع : آموزشگاه زبان ايران اروپا

 

موفقيت در يادگيري زبان انگليسي (قسمت اول)

 موفقيت در يادگيري زبان انگليسي (قسمت اول)

براي يادگيري زبان انگليسي بيشتر مواقع نياز به رفتن به يك موسسه زبان و يا يك آموزشگاه زبان انگليسي عالي است. هر آموزشگاه زبان اي مزايا و معايبي دارد و اما چيزي كه هائز اهميت است، اساتيد و مديريت آن موسسه زبان انگليسي است.

براي يادگيري هرچيزي ابتدا بايد هدف خود را از يادگيري مشخص كنيد و سپس بهترين آموزشگاه زبان انگليسي را انتخاب كنيد. به عنوان مثال ممكن است فردي كه به قصد مهاجرت شروع بع يادگيري زبان كند، deadline   داشته باشد و مشخصا با فردي كه صرفا براي سرگرمي شروع به يادگيري زبان كرده است متقاوت است.

براي آنكه يك زبان‌آموز موفق باشيد، لازم نيست سرسختانه تلاش كنيد. با 10 نكته‌ي ساده و مهم مي‌توانيدبه يك زبان‌آموز موفق تبديل شويد. اول اينكه بايد به زبان انگليسي علاقه داشته‌باشيد يا در خود علاقه ايجاد كنيد. هدف خود را از تحصيل زبان مشخص كنيد و سعي كنيد هرروز حتي به مقدار كم، زبان انگليسي را مطالعه كنيد. روش مطالعه و يادگيري خود را بشناسيد. علاوه بر آموزش‌هاي كتابها و كلاس زبان، خودتان نيز دنبال يادگيري هرچه بيشتر زبان انگليسي باشيد. از مبتدي بودن خجالت نكشيد و سعي كنيد گاهي به صورت گروهي و با همكلاسي هايتان درس بخوانيد. در اتاقتان يك ديوار انگليسي ايجاد كنيد و حتما براي خودتان استراحت و تفريح در نظر بگيريد.

نكاتي ساده براي موفقيت در يادگيري زبان

فكر نكنيد براي آنكه به يك زبان‌آموز موفق تبديل شويد، لازم است از هوش بالايي برخوردار باشيد يا سرسختانه و بي‌وقفه تلاش كنيد. لازم نيست به خود سخت بگيريد تا جايي كه ساير فعاليت‌هاي روزمره‌تان به فراموشي سپرده شود. با كارهاي كوچك اما منظم، مي‌توانيد به يك زبان‌آموز موفق تبديل شويد. در اين مطلب، 10 نكته ساده اما مهم، مورد نياز يك زبان‌آموز موفق ذكر شده‌است.

1- علاقه ؛ شرط اول موفقيت

علاقه به هر كاري، سبب موفقيت در آن زمينه مي‌شود.شما هم اگر مي‌خواهيد يك زبان‌آموز موفق باشيد، بايد به زبان انگليسي علاقه داشته‌باشيد؛ در اينصورت مي‌توانيد مدارج بالايي در اين زمينه نائل شويد. چنانچه علاقه‌اي به اين درس در خود نمي‌بينيد، قبل از شروع يادگيري، سعي كنيد اين علاقه را ايجاد كنيد. از تاثير زبان انگليسي در موفقيت‌هاي تحصيلي، شغلي و اجتماعي، بيشتر بدانيد. در فضاي اينترنت جستجو كنيد يا حتي با افرادي كه در زمينه‌هاي مختلف مخصوصاً در سطح بين‌المللي، به موفقيت‌هاي چشمگيري رسيده‌اند، مصاحبه كنيد. بدون شك اهميت زبان انگليسي و نقش آن در زندگي امروزي، برايتان آشكار خواهد شد.

دليل ديگر عدم علاقه‌ي دانش‌آموزان به زبان انگليسي، سيستم آموزش رسمي و دولتي است. كاستي‌هاي سيستم آموزشي مورد استفاده در كشور ما، از همان سنين راهنمايي (دوره اول دبيرستان) موجب دلسردي دانش‌آموزان نسبت به بسياري از دروس، علي‌الخصوص زبان انگليسي مي‌شود. فقدان تنوع در روش‌هاي آموزشي، عدم توجه به روش‌هاي جديد آموزش و نقش تكنولوژي در يادگيري مؤثّر، موجب يكنواختي كلاس انگليسي در مدارس مي‌شود. عوامل بيشتري در اين حيطه مؤثّر هستند كه از حوصله و موضوع اصلي اين مطلب خارج است. در مقالات آينده، به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت.

 

آنچه در اين بين مهم است، فكر و عقيده‌ي شما نسبت به زبان انگليسي است. با وجود كاستي‌هاي بسياري كه در سيستم آموزشي ديده مي‌شود، باز هم دليل محكمي وجود ندارد كه شما يك زبان‌آموز موفق نشويد. چنانچه هدف شما در زبان انگليسي، ارتقاي مهارت‌هايتان به سطح پيشرفته باشد، بايد دليل و علاقه‌ي آن را براي خود ايجاد كنيد.

 

2- هدفدار بودن ؛ زبان‌آموز موفق ، هدف دارد  

قبل از شروع يادگيري زبان انگليسي، هدف خود را مشخص كنيد. چرا قصد يادگيري زبان انگليسي را داريد؟ آيا قصد مهاجرت داريد يا ميخواهيد در آزمون زبان انگليسي شركت كنيد؟ قصد داريد يكي از مدارك بين المللي زبان را بگيريد يا ميخواهيد در آزمون دكتري شركت كنيد؟

همه‌ي ما مي‌دانيم كه تعيين هدف، يعني بيان هدف به صورتي كه قابل اندازه‌گيري باشد و در زمان مشخص حاصل شود. در مباحث روانشناسي به تكرار شنيده‌ايم كه زمان مشخصي را تعيين كنيد و متعهد شويد كه تا آن تاريخ، به هدف خود برسيد. تعيين هدف اولين گام در مسير موفقيت است.

اگر در كلاس‌هاي آموزشگاهي زبان انگليسي شركت مي‌كنيد، حداقل نمره و قبولي در ترم جاري را به عنوان هدف براي خود تعيين كنيد. دقت كنيد انتخاب بالاترين نمره‌، به عنوان يك هدف، عالي هست اما سعي كنيد منطقي باشيد و نمره‌ي معقولي كه در سطح تلاش و استعدادتان است تعيين كنيد. انتخاب يك هدف نامعقول ممكن است موجب كاهش سطح انرژي و اميدواري شما شود. (در اينترنت جستجو كنيد و نحوه‌ي درست هدف‌نويسي را ياد بگيريد).

اهداف خود را يادداشت كنيد و طبق توصيه‌ي برايان تريسي، هرروز براي رسيدن به هدفتان، يك گام برداريد. به عبارت ديگر سعي كنيد روزي نباشد كه كاري براي هدفتان انجام نداده‌باشيد.

3- هر روز زبان بخوانيد

استمرار، يكي ديگر از شروطي است كه يك زبان آموز موفق بايد داشته باشد؛ تمرين‌هاي پياپي، تكرار و مرور، از عوامل موفقيت در يادگيري هر مطلبي هستند. براي آنكه يك زبان‌آموز موفق باشيد، مطالعه‌ي زبان انگليسي را در برنامه‌ي روزانه‌ي خود بگنجانيد. مطالعه‌ي زبان انگليسي، بايد به روال روزمره‌ي شما تبديل شود تا بتوانيد يك زبان‌آموز موفق باشيد. يكي از دلايل اين امر، فرّار بودن زبان انگليسي است. مبحثي كه امروز مطالعه كرده‌ايد، ممكن است چند روز ديگر از يادتان برود مگر اينكه با فواصل منظم، مرور و تمرين كرده باشيد. از روش‌هاي‌مختلفي استفاده كنيد تا بتوانيد حتي در روزهاي پرمشغله، به اين نكته عمل كنيد. در قسمت 9، در اين مورد بيشتر مي‌خوانيد.

4- روش يادگيري خود را پيدا كنيد

در مطالعات روانشناسي و مشاوره‌ي تحصيلي، روش‌هاي يادگيري بسياري براي افراد ذكر شده‌‌است. برخي افراد با يادداشت‌هاي مكرر، مطالب را به خاطر مي‌سپارند. اينگونه افراد، معمولا يك برگ چرك‌نويس زير دست خود دارند و هر چيزي كه مي‌خوانند به صورت نكته يا جمله‌اي به زبان خود، يادداشت مي‌كنند. برخي ديگر، با صداي بلند مطالعه مي‌كنند. اين گونه افراد با شنيدن صداي خود، به نوعي مرور مي‌كنند و حتي گاهي به خودشان درس مي‌دهند. افرادي هستند كه در محيط كاملاً ساكت همچون كتابخانه درس مي‌خوانند و برخي ديگر، در محيط شلوغ نيز، قادر به تمركز و يادگيري هستند. براي جلوگيري از اطناب كلام، از ذكر همه‌ي اين روش‌ها، خودداري مي‌كنيم.

مهم اين است كه بتوانيد روش خود را پيدا كنيد. اين موضوع به شناختي كه از خود و شخصيتتان داريد، مربوط است. در واقع بايد بتوانيد موقعيت و نحوه‌ي مطالعه‌اي كه بيشترين كارايي را برايتان دارد، بشناسيد

 

منبع : آموزشگاه زبان ايران اروپا

 دلايل عدم موفقيت در يادگيري زبان انگليسي

اگر در آموزشگاه زبان انگليسي آموزش زبان ميبينيد، بايد بگوييم كه بهترين كار را ميكنيد چون اساتيد و موسسه زبان انگليسي به شما براي يادگيري زبان انگليسي بسيار كمك ميكنند تا هر چه سريعتر به هدف خود برسيد.

هدف برخي از افراد در يادگيري زبان، موفقيت در آزمون آيلتس است. اما هدف بايد يادگيري درست و كامل زبان باشد. انتخاب بهترين موسسه زبان به شما كمك ميكند كه زودتر به نتيجه دلخواه خود برسيد. مكالمه زبان انگليسي و گرامر زبان انگليسي تنها 2 بخش از 10 بخش يادگيري زبان است. اما دلايل عدم موفقيت در به پايان رساندن يادگيري زبان انگليسي چيست؟

در اطرافمان افراد زيادي را مي‌بينيم كه زبان انگليسي را نيمه‌كاره رها كرده‌اند. اگر با آن‌ها مصاحبه كنيد، هركدام دليل خاصي را براي اين ناكامي ارائه مي‌كنند؛ اما آيا همهٔ آن‌ها، اين دلايل را به‌صورت واقع‌بينانه پيداكرده‌اند؟ آيا به دنبال راه‌حل رفته‌اند يا زبان انگليسي را رها كرده‌اند؟

در اين مطلب ميخواهيم، مهم‌ترين موانع يادگيري زبان انگليسي را بشماريم و هركدام را به تفكيك بررسي كنيم.

از نظر مشاوران آموزشي ازجمله مهم‌ترين عوامل ناكامي و عدم موفقيت در يادگيري زبان انگليسي، موارد زير را نام مي برند؛

انگيزه، اراده و علاقهٔ ضعيف به يادگيري زبان انگليسي

انتخاب نادرست منابع و روش مطالعه

برنامه‌ريزي نادرست

مشكل سيستم آموزشي مدارس

تأكيد بر يك مهارت

عدم توجه به‌سلامتي جسمي

در ادامه به بررسي هركدام از اين عوامل مي‌پردازيم.

انگيزه، اراده،‌ علاقه

انگيزه و اراده، مكمل يكديگر و سوخت هر فعاليتي هستند. اگر هدفي براي خود تعيين كرده‌ايد، بايد انگيزهٔ خود را از تعيين آن هدف مشخص كنيد و ارادهٔ خود را در جهت آن هدف سوق دهيد. هدف خود را درست تعيين كنيد؛ تعيين زمان و معيار دقيق سنجش هدف، از فاكتورهاي مهم تعيين هدف است. سپس براي آن برنامه‌ريزي كنيد. عمل به برنامه‌ها، فقط با اراده‌اي قوي، امكان‌پذير است.

هدف و انگيزهٔ خود را از يادگيري زبان، با توجه به زمان و سطح مطلوب خود تعيين كنيد. به‌عنوان‌مثال در طول 3 ماه مطالعهٔ منابع خودآموز در منزل، براي ارتقا از سطح مبتدي به سطح متوسط، هدفي منطقي به نظر مي‌رسد. انگيزهٔ شما با توجه به هدف متفاوت است. آيا هدف ادامه تحصيل داريد يا مهاجرت و …؟ در طول بازهٔ زماني كه تعيين كرده‌ايد، منابع مناسب را انتخاب كنيد. سپس با توجه به زماني كه در طول روز به مطالعه تخصيص مي‌دهيد و منابع مطالعه، برنامهٔ منطقي و معقولي براي مطالعهٔ خود طراحي كنيد.

 

براي آنكه به برنامه‌ريزي خود عمل كنيد، بايد ارادهٔ خود را به كار بگيريد. اين را بدانيد اول راه ممكن است كمي سخت به نظر برسد؛ اما بعد از مدت كوتاهي، انجام برنامه‌ها، جزء روال روزمرهٔ شما مي‌شوند و خواهيد ديد زياد هم سخت نيست. ازنظر علم مشاوره و روانشناسي، ايجاد يك عادت جديد، 21 روز طول مي‌كشد. به‌عبارت‌ديگر اگر به مدت سه هفته، ارادهٔ خود را تقويت كرده و كاري را به‌صورت مرتب و روزانه، انجام دهيد، بعدازاين مدت، خواهيد ديد آن كار به روزمرگي‌هاي شما تبديل مي‌شود؛ بنابراين صبر در مسير يادگيري زبان انگليسي، از عوامل مهم و غيرقابل‌انكار است. بايد بدانيم كه مهارت مكالمه، در روزها و هفته‌هاي اول، حاصل نمي‌شود.

علايقتان را دنبال كنيد

دنبال كردن علائق، هميشه جذاب و دوست‌داشتني است. علاقهٔ شما به يادگيري زبان انگليسي، مي‌تواند نيرومحركهٔ خوبي برايتان باشد. علاقه، مي‌تواند شمارا به سمت هدفتان سوق دهد؛ ارادهٔ شمارا چند برابر مي‌كند و مسير رسيدن به هدف، برايتان شيرين و جذاب مي‌شود.

خوب است بدانيم علاقه، به دنبالهٔ شناخت ايجاد مي‌شود. به‌عبارت‌ديگر، فردي كه به يادگيري زبان انگليسي علاقه‌اي ندارد، حتماً تاكنون با اشتياق يادگيري به سراغ زبان انگليسي نرفته است. درواقع شناخت فرد از زبان انگليسي با شناخت روش‌هاي درست مطالعه و يادگيري هرچه بيشتر ايجاد مي‌شود. فرد مي‌تواند با شناختي كه از روش مطالعه و يادگيري زبان انگليسي به دست آورده است، ادامهٔ مسير را باعلاقهٔ بيشتري دنبال كند.

انتخاب نادرست منابع و روش مطالعه

ورود به هر مسير ناشناخته، ممكن است با اشتباهاتي مصادف باشد. استفاده از علم و تجربهٔ فردي خبره در آن زمينه، مي‌تواند در صد خطا و اشتباه را كاهش دهد. توصيه مي‌شود فردي كه قصد يادگيري زبان انگليسي (به‌خصوص به‌صورت خودآموز) را دارد، از مشاورهٔ افراد تحصيل‌كرده و خبره در رشتهٔ زبان انگليسي استفاده كنند. تحقيق در اينترنت نيز مي‌تواند درزمينهٔ روش‌هاي درست مطالعه و منابع مناسب، بسيار راهنما باشد. تحقيق و بررسي قبل از هر اقدامي، سبب مي‌شود فرد بتواند با اطلاعات و واقع‌بيني بيشتري به برنامه‌ريزي منطقي بپردازد.

روش مطالعهٔ درست از عوامل مهم در حفظ سطح انرژي و انگيزهٔ زبان‌آموز است. باوجود تنوع روش‌هاي مطالعه و منابع موجود، صرفاً مطالعهٔ منابع مكتوب، موجب يكنواختي مي‌شود. استفاده از ابزارهاي كمك‌آموزشي، فايل‌هاي صوتي و فيلم‌هاي دوزبانه به افزايش كارايي يادگيري مي‌افزايد. بديهي است كه افزايش مهارت شنيداري، فقط با استفاده از منابع صوتي و تصويري امكان‌پذير است.

برنامه‌ريزي نادرست

برنامه‌ريزي فشرده، منابع نادرست و روش نادرست مطالعه، مي‌توانند از موانع مهم در مسيريادگيري زبان انگليسي باشند. چنانچه برنامه‌ريزي به‌صورت فشرده تدوين شود، در همان ابتداي مسير، موجب دلسردي و افت سطح انرژي فرد مي‌شود. يك برنامهٔ درست و علمي كه تراكم درس و ساعات مطالعه را به‌صورت تدريجي افزايش دهد، به‌مراتب مي‌تواند موجبات موفقيت بيشتري را فراهم كند.

از دست دادن عزت‌نفس

از مشكلات عمدهٔ دانش‌آموزان در يادگيري هر درسي كه با مشكل مواجه شده‌اند، عدم عزت‌نفس است. درواقع فرد با اولين موانعي كه در مسير يادگيري مواجه شده است، عزت‌نفس خود را ازدست‌داده است و در ادامهٔ راه، انرژي كافي براي يادگيري صرف نمي‌كند. به عبارتي او بر اين باور است كه: «من در اين درس استعدادي ندارم، بنابراين هرچه تلاش كنم، به نتيجهٔ مطلوب نمي‌رسم». درنتيجه فرد از تلاش بيشتر، دست مي‌كشد. در وضعيتي كه رخ‌داده، اتفاق خوب اين است كه فرد با موفقيتي هرچند كوچك مواجه شود. اين موفقيت مي‌تواند يادگيري مطلبي جديد يا كسب نمرهٔ بالا باشد. در اين صورت خودباوري خود را بازيافته و مي‌تواند باانرژي بيشتري به ادامهٔ يادگيري بپردازد.

مشكل سيستم آموزشي مدارس

سيستم آموزشي كشورهاي مختلف در سراسر جهان، با كاستي‌هايي مواجه است اما شدت اين كاستي‌ها و نوع آن در هر كشور متفاوت است. سيستم آموزشي كشور ايران، درزمينهٔ تدريس درس زبان انگليسي به‌عنوان زبان بين‌المللي، دچار مشكل است. به‌عبارت‌ديگر، دانش‌آموزان در مقطع دورهٔ اول دبيرستان، با زبان انگليسي آشنا مي‌شوند اما نه به‌درستي.

طراحي كتاب زبان انگليسي، روش تدريس معلم، استفاده از ابزارهاي كمك‌آموزشي، ارزشيابي و تأكيد بر مهارت‌هاي چهارگانهٔ زبان انگليسي در مدارس ايران، از كيفيت مطلوبي نسبت به سطح استاندارد سيستم آموزشي كشورهاي جهان، برخوردار نيست. ازاين‌رو در گام‌هاي اول يادگيري زبان انگليسي در مدارس، باعث ايجاد دلسردي نسبت به اين درس در دانش‌آموزان مي‌شود. تصوير ذهني منفي دانش‌آموزان از درس زبان انگليسي در مدارس، روند پيشرفت آن‌ها را در اين درس، در سال‌هاي آينده، تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

يك راه حل ؛

يكي از راه‌هايي كه احساس منفي دانش‌آموزان را نسبت به زبان انگليسي از بين مي‌برد، شركت در كلاس‌هاي آموزشگاهي و ترميك زبان انگليسي است. دانش آموزان، با قرار گرفتن در معرض شيوه‌هاي تدريس استاندارد كلاس‌هاي آموزشگاهي، به زبان انگليسي علاقه‌مند مي‌شوند و اين‌يكي از بزرگ‌ترين كاستي‌هاي سيستم آموزشي كشور ماست.

درواقع علاقهٔ دانش‌آموزان بايد در مدارس بيدار شده و استعداد آن‌ها نيز شكوفا شود. اينكه لازم باشد براي آشنايي درست فرد با زبان انگليسي، به سيستم آموزشي غيردولتي متوسل شويم، بدون شك نشان از وجود نقص در سيستم آموزشي دولتي است.

تأكيد بر يك مهارت

زبان انگليسي شامل چهار مهارت نوشتن، شنيدن، صحبت كردن و خواندن است. واضح است كه هركدام از اين مهارت‌ها به‌تنهايي نمي‌توانند مهارت كلي زبان‌آموز را به سطح مطلوبي برسانند. افرادي كه هر يك از مهارت‌ها را موردتوجه ويژه قرار داده و از ديگري غافل شوند، درنهايت قادر به مكالمه و برقراري ارتباط دوطرفه به زبان انگليسي نخواهند بود.

 

شرايطي مشابه در تأكيد بر گرامر و لغات وجود دارد. به خاطر سپاري تعداد كثيري از كلمات، بي‌آنكه توانايي جمله‌سازي و به‌كارگيري كلمات وجود داشته باشد، عملاً بي‌فايده است. فردي كه معني لغت را بدون توجه به نقش آن در جمله حفظ كند، نخواهد توانست كلمات را در جايگاه درست آن‌ها در جمله قرار داده و جمله‌اي صحيح ازنظر گرامري بسازد؛ بنابراين يادگيري مهارت‌هاي چهارگانه و توجه به لغت و گرامر، به‌صورت توأم مي‌تواند موجب افزايش مهارت در زبان انگليسي شود.

 

عدم توجه به‌سلامتي جسمي: اكثر افرادي كه با مشكلي درروند يادگيري مواجه مي‌شوند، به دنبال عوامل بيروني براي توجيه و رفع آن هستند؛ اما لازم است بدانيم برخي نارسايي‌ها درروند يادگيري، مربوط به مشكلات ذهني و جسمي است. برخي بيماري‌ها، ضربه به سر و عوارض بعضي از داروها، در حافظهٔ انسان، اختلال ايجاد مي‌كند. چنانچه فردي با مشكل اساسي در يادگيري دروس مختلف مواجه است، لازم است اين موضوع را با پزشك خود در ميان گذاشته و اقدامات درماني را انجام دهد. به‌عنوان‌مثال فردي كه ازلحاظ مغزي دچار عارضه‌اي شده است، بدون شك بايد با كمك علم پزشكي اين عامل را برطرف كند.

درنتيجه هر فرد بايد در يادگيري هر مطلبي، به اين خودشناسي و واقع‌بيني رسيده و بتواند مانع واقعي يادگيري‌اش را بشناسد. افرادي كه هميشه به دنبال علتي بيروني براي مشكلات خود هستند، با هر گام از هدف دور مي‌شوند. شناخت و رفع مسائل و موانع، از مهم‌ترين عوامل رسيدن به‌تمامي اهداف زندگي است.

منبع : آموزشگاه زبان ايران اروپا 

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد